Jedná se o první ročník?
Je to první ročník, ale navazuje na některé akce z minulosti. Pořadateli akce jsou Hospodářská komora Havlíčkův Brod, vzdělávací společnost Peoplesource, Úřad práce Havlíčkův Brod a Kraj Vysočina.

Na co se mohou návštěvníci KD Ostrov těšit?
Akce začne v 8,30, kdy dojde k oficiálnímu přivítání vystavovatelů a návštěvníků zástupcem Kraje Vysočina. Následovat bude vystoupení taneční skupiny Joy pod vedením Moniky Voborníkové a barmanská show zajištěná studenty Obchodní akademie a hotelové školy Havlíčkův Brod.

Veletrh je určen pro širokou skupinu uchazečů. Přihlíželi jste k této skutečnosti?
Dopolední program bude zaměřen převážně na žáky a studenty základních a středních škol. Žákům budou představeny různé příklady spolupráce škol a podniků. Připravili jsme i názorné ukázky různých řemesel a technických oborů, včetně soutěží. Ty budou zajišťovat střední školy. Zároveň budou probíhat prezentace spolupráce těchto škol a zaměstnavatelů. Během dopoledne bude i série seminářů, které jsou zaměřené na získání informací důležitých pro hledání zaměstnání. Například správné psaní životopisu, motivačního dopisu, studenti mají možnost vyzkoušet si pracovní pohovor „nanečisto“.

V případě ukázek řemesel nejde tak trochu o nábor? Odborné školy a učiliště si stěžují, na nedostatek žáků.
Řekl bych, že se jedná o propagaci řemeslných dovedností, které jsou dneska neprávem opomíjeny. Naším cílem je, aby opět získaly prestiž v očích žáků a jejich rodičů.

Platí české přísloví, že řemeslo má zlaté dno?
Zkušení a šikovní řemeslníci dnes nacházejí na trhu práce často daleko lepší uplatnění, než absolventi středních škol. I když se to nezdá, bývají na tom finančně někdy lépe, než leckterý úředník.

K uspořádaní celodenní akce vás inspirovalo například krach světelských skláren a celosvětová krize?
Určitým způsobem ano. Proto je odpolední program zacílen na širokou veřejnost. Její hlavní součástí jsou prezentace jednotlivých zaměstnavatelů. V době od 14 do 17 hodin se uskuteční například personalistické semináře, tematicky zaměřené, stejně jako u studentů na problém jak hledat práci a jak o ni správně požádat a uspět u pohovoru. Odborným garantem bude společnost Peoplesource v. o. s. To by mohlo být inspirativní právě pro propuštěné skláře.

V jakém směru jim vaše burza práce může prospět?
Těžko předpokládat, že by v blízké budoucnosti mohli najít práci ve svém oboru. Určitou šancí pro ně je hledat si nové zaměstnání a podstoupit rekvalifikaci. V 17 hodin bude následovat seminář na téma Spolupráce zaměstnavatelů a škol – cesta ke kvalifikované pracovní síle. Odborné vedení semináře zajistí Marie Dušková, vedoucí výcviku Bosch Diesel, Josef Váca, ředitel SŠT Jihlava, Ladislav Fiala, ředitel SPŠ stavební v Havlíčkově Brodě a Alexandr Jakobe, projektový manažer agentury Czechinvest.

Pamatovali nejen na ty, kteří práci potřebují, ale i ty, kteří ji nabízejí?
Akce bude zakončena neformálním setkáním vystavovatelů a partnerů celé akce, členů Hospodářské komory a podnikatelské veřejnosti z Havlíčkobrodska. Tématy tohoto neformálního setkání bude jistě i celosvětová finanční krize a její dopady na podnikatele v regionu. Účast na setkání přislíbil například nově zvolený hejtman kraje Jiří Běhounek.