Laboratoř je moderním a komplexně vybaveným pracovištěm ergometrie, které se zabývá měřením fyziologické síly a následné únavy organismu.

„Laboratoř funkční diagnostiky interního oddělení byla kompletně vybavena novými přístroji letos v říjnu,“ upřesňuje mluvčí nemocnice Petra Černo. K vybavení patří moderní EKG včetně počítačového systému, bicyklový ergometr a pohyblivý pás nazvaný treadmill.

Nové vybavení přispěje ke zlepšení péče o kardiaky a pacienty s ischemickou chorobou dolních končetin. „Zátěžové vyšetření kardiovaskulárního systému je důležitou součástí diagnostiky ischemické choroby srdeční a ischemické choroby cév dolních končetin,“ říká primář interního oddělení Josef Málek.

Kromě diagnostiky slouží toto vybavení i k posuzování závažnosti a vývoje nemocí i účinnosti jejich terapie. Podle primáře Málka přispívá také k nastavení vhodné pohybové aktivity jako součásti běžné léčby, rehabilitace i denního režimu pacientů. Systém nabízí velice přesné diagnostické údaje.

Jde o plně automatický, digitální provoz s počítačovým vyhodnocením. „Systém ukládá plnohodnotné EKG po celou dobu testu, kterým pacient prochází,“ doplňuje Černo.

Elektrody na hrudník

Při vyšetření pacienta se zaznamenává aktivita jeho srdce. K tomu slouží EKG a zároveň jsou sledovány změny způsobené zatížením srdce námahou.
„Při zúžení nebo ucpání cév, které zásobují srdce krví, dochází při zátěži k horšímu prokrvení srdečního svalu a ke změnám na EKG. Zátěžovým vyšetřením se dá posoudit i tělesná výkonnost nebo sledovat výskyt srdečních arytmií,“ vysvětluje primář Málek.

Vyšetření pacienta se provádí na speciálně upraveném rotopedu neboli ergometru. Během vyšetření pacienta je postupně zvyšována zátěž, kterou nemocný šlapáním zvládá.

EKG je snímáno pomocí elektrod, které jsou přilepeny na pacientův hrudník. Na paži je pak měřen v pravidelných intervalech krevní tlak. Obdobné je pak i využití pohyblivého pásu zvaného treadmill, sloužícího ke snímání srdeční frekvence, měření krevního tlaku.