„Monitor maminkám pomůže hlídat a chránit miminko před riziky náhlého selhání dechu (SIDS),“ upřesňuje hlavní cíle nové služby mluvčí nemocnice Petra Černo.

Monitor je podle lékařů dětského oddělení výborným pomocníkem při každodenní péči o dítě. Má nepostradatelnou úlohu při péči o kojence s nízkou porodní váhou, rizikovými zdravotními komplikacemi, ale i při péči o zcela zdravé miminko.

Přístroj má odborný název BabysenseII (Infant Respiratory Monitor). „Na dětském oddělení si ho matky mohou zapůjčit za 150 korun za měsíc,“ doplnila Černo. Že nemocnice tyto přístroje používá a může je matkám za velmi přijatelnou cenu půjčovat, se děje díky spolupráci s nadací Křižovatka.

Přístroj včas varuje

Monitor je velmi citlivé, bezpečné, bezdotykové zařízení, které sleduje dýchání a pohyb dítěte přes madraci postýlky. Je vlastně takovým strážcem dítěte ve chvílích, kdy matka není v pokoji.

Dítě hlídá především v nočních hodinách, včas varuje a upozorní, že něco není v pořádku. Přístroj Babysense totiž podle lékařů identifikuje charakteristické pohyby dýchání dítěte, které jsou elektronicky přenášené do kompaktního mikroprocesoru. V okamžiku, kdy se z jakéhokoliv důvodu dech dítěte přeruší na dobu 20 sekund, anebo se zpomalí na méně jak 10 dechů za minutu, zapne se zvuková a vizuální signalizace.

„SIDS je jednou z nejčastějších příčin úmrtí kojenců do jednoho roku života. Podle některých odborných pramenů v prvních šesti měsících života umírá na tento syndrom více kojenců než na všechny ostatní onemocnění a nehody dohromady,“ říká primář dětského oddělení Václav Miláček.

Příčiny tohoto jevu nejsou podle zkušeného pediatra, který se svému oboru věnuje přes 40 let, zcela vysvětleny. Jako častá příčina je udávána poloha na bříšku při spánku dítěte.

Pokud není dítě včas probuzeno nebo mu není poskytnuta první pomoc, může zemřít. Na toto nebezpečí může upozornit elektronický monitor dechu dítěte.

„Díky miniaturizaci a snižování cen elektronických komponentů jsou však dnes tyto monitory dostupné i k péči o dítě v rodinách,“ doplňuje Černo.

Monitor je schopen upozornit nejen na výše zmíněný syndrom, ale také na nebezpečné výpadky dechu způsobené nemocí, ucpáním dýchacích cest či jinou příčinou.