Jiří Málek, předseda osadního výboru v Rankově, se zamýšlenou stavbou nesouhlasí. „Ty elektrárny tady budeme mít pod okny, poškodilo by to krajinný ráz, vadit by mohl stroboskopický efekt i hluk,“ vypočítává Jiří Málek.

Zároveň doplnil, že poslal na krajský úřad stanovisko k současnému posuzování vlivů na životní prostředí. „Jinak nemáme žádnou možnost obrany. Je to na území Čachotína a všechny právní rámce to splňuje. Možností by snad bylo vytvořit Svaz obcí proti elektrárnám, ale nevím,“ dodal. Málkovi také vadí, že ochranáři se více zajímají o zvířata než o lidi. „Četl jsem v novinách, že jediné, co brání výstavbě, jsou nějací netopýři. Ale na lidi se kašle,“ nebere si servítky.

Bojí se hluku

Na změnu krajinného rázu a kmitání světla narážejí také další obyvatelé Rankova. „Ty vrtule mají být postaveny na vyvýšeném kopci, a tak budou vidět z daleka a navíc budou vadit slunci. Také se obávám odlétávajících kusů ledu,“ neskrývá Eva Caklová.

Josefu Žákovi by zase elektrárny nevadily, kdyby stály dále od jeho domu. „Já bydlím na kopci a budu to mít 300 metrů od baráku, navíc tam budou i další nepříjemnosti, třeba to šustění vrtulí,“ podotkl Žák.

Odmítavé stanovisko poslal na krajský úřad také starosta obce Jilem. Milanu Klementovi vadí blízkost větrníků k obytným domům.

„Přehodnotit by se měly vlivy na zdraví lidí a životní prostředí, vliv na krajinný ráz, vliv na faunu a flóru, biokoridory, hluk nebo stroboskopický efekt,“ poznamenal Klement.

Že výstupy EIA neboli posuzování vlivů na životní prostředí nejsou jistým předpokladem stavby, zdůraznila mluvčí Krajského úřadu kraje Vysočina Jitka Svatošová.

„Závěr zjišťovacího řízení a stanovisko nejsou rozhodnutím ani zákazem či povolením. Stavby umisťuje a povoluje stavební úřad,“ dodala Svatošová. Krajská mluvčí dále doplnila, že ke zjišťovacímu řízení se může písemně vyjádřit kdokoliv.

Až po ukončení řízení bude vydán konkrétní závěr. Ten může mít dvě podoby: buď bude posuzování ukončeno a závěr bude předán stavebnímu úřadu, nebo bude muset být posudek znovu zpracován ve větší míře a podroben veřejnému projednávání.

Na závěr zjišťovacího řízení čeká i starosta Čachotína Jiří Rychlý. „O nesouhlasném postoji s výstavbou mám určité zprávy. My ta vyjádření už nijak neovlivníme. Někdo z okolí zde dokonce roznášel letáky, které byly proti elektrárnám. Nikdo se pod ně nepodepsal, tak nevím, ke komu patřily,“ poukázal Rychlý s tím, že nechápe, proč zjišťovací řízení vyvolává takový rozruch.

„V aktuálním územním plánu se s větrným parkem nepočítá. Kdyby vše dopadlo dobře, tak se větrné elektrárny začnou stavět až kolem roku 2011,“ dodal.

Jiří Svoboda