Tento způsob praktikuje například město Ždírec nad Doubravou. „Zatím se ukazuje, že to byl dobrý nápad, s doručovatelkou jsme spokojeni. Jedná se především o doručování listovních zásilek v místních částech,“ řekl starosta Jan Martinec.

Předností vlastní roznáškové služby je, že doručovatel zná dokonale místní podmínky. Ví, kde který adresát bydlí, ale i to, kdy ho určitě zastihne doma. Je to výhoda, hlavně když posíláme dopisy s doručenkou. V takovém případě víme, že adresát dostal dopis přímo do ruky,“ chválí starosta Martinec.

Doručovatele našel inzerát

V jednom se všechny oslovené radnice shodují, a sice, že v době, kdy Česká pošta výrazně zvyšuje ceny, znamená to pro radnice značné úspory. Navíc odpadají dohady v případě, že poštovní doručovatel nezastihne adresáta doma a nechá mu jen oznámení ve schránce. V případě, že adresát nechce zásilku přijmout, může tvrdit, že o ničem neví. Stejným způsobem rozesílá radnice i zastupitelům materiály potřebné k jednání. Podle starosty je to podstatně rychlejší a spolehlivější.

Služby radničního doručovatele, neboli jak se kdysi říkalo, obecního poslíčka, využívá i radnice v Přibyslavi. Na zaměstnance, který by chtěl tuto službu zajišťovat, zveřejnila radnice inzerát v místním občasníku. „V současné době tuto činnost vykonává paní na mateřské dovolené,“ upřesnil přibyslavský místostarosta Michael Omes.

Radnice si od této služby slibuje, že doručování zásilek bude rychlejší a pružnější, hlavně když je třeba kontaktovat radní a zastupitele. Největší efekt tato služba má, když je třeba obeslat před některým důležitým jednáním městské zastupitele.

„Za pomoci naší roznáškové služby jim informace můžeme zaslat do několika hodin. U České pošty je třeba počítat s prodlením jednoho dne,“ vysvětlil místostarosta.

S ohledem na stále se zvyšující ceník poštovních služeb má využití obecního zaměstnance ekonomicky úsporný efekt. Radnice už dříve využívala v rámci úspor služeb České pošty co nejméně, zásilky roznášeli zaměstnanci úřadu. Ale agendy stále přibývá a úředníci na to už nemají čas.

Vlastní roznáškovou službu má i město Chotěboř. I tady si jako její největší přednost pochvalují ekonomický efekt, rychlost, se kterou se pošta dostane k adresátovi, i určitou pružnost. Když doručovatel adresáta nezastihne doma, navštíví ho opakovaně, třeba i v odpoledních hodinách.

Naopak služeb České pošty využívá maximálně radnice ve Světlé nad Sázavou, mít vlastní doručovatele nepovažuje za nutné. Některé důležité poštovní zásilky a obsílky zastupitelům roznáší v nejnutnějším případě městská policie.