„Požadavky zaměstnavatelů na zaměstnání cizinců zůstávají stejné jako minulý rok. Úřad práce začal vloni na podzim s omezováním povolování cizinců v souvislosti s uzavřením skláren ve Světlé nad Sázavou a v souvislosti s růstem nezaměstnanosti,“ upřesnil ředitel havlíčkobrodského úřadu práce Martin Kouřil. Nová povolení k zaměstnání cizincům podle jeho informací úřad práce téměř nevydává.

„Nové povolení je uděleno jen naprosto výjimečně, a to na pracovní místo, na které i za současné vyšší nezaměstnanosti není možné umístit uchazeče o práci,“ konstatuje ředitel. Prodlužování povolení k zaměstnání cizincům je rovněž velmi omezeno, prodlužuje se jen v odůvodněných případech a na kratší dobu. Nyní pracuje v okrese Havlíčkův Brod podle statistiky pracovního úřadu 831 cizinců, z nichž je zhruba 50 procent občanů Mongolska, 30 procent občanů Ukrajiny a 20 procent připadá na občany ostatních zemí.

Mezi cizince se nepočítají občané Slovenska a ostatních zemí Evropské unie. „Počet cizinců pracujících v našem okrese se postupně snižuje a v důsledku postupu úřadu práce se bude i nadále snižovat. Předpokládáme, že určitý malý počet cizinců zde bude pracovat i v případě, že nezaměstnanost dále poroste,“ doplnil ředitel Kouřil.

Firmy samy cizince podle jeho zkušeností většinou nepropouští, protože se často jedná o zaškolené a spolehlivé pracovníky.

Podle zákona o zaměstnanosti má však vždy při obsazování pracovního místa před cizincem přednost občan České republiky. To je důvod, proč úřad práce výrazně omezil vydávání povolení k zaměstnání cizincům.