Stanice v Pavlově je v tuto chvíli jedinou státem provozovanou institucí svého druhu v celé ČR a je uznávanou institucí ochrany přírody. Stanice, kromě celostátních úkolů, zajišťuje řadu regionálních funkcí, které považují krajští úředníci za potřebné.

„Naší prioritou je zachovat stávající způsob provozu stanice. Pokud by však stát i po našich písemných intervencích nadále trval na změně formy fungování stanice, pak předpokládám, že příslušní odborníci zvážili reálnost provedení této změny do konce roku. Pro další rozhodnutí Rady kraje Vysočina je nutné rozklíčovat a popsat stávající stav majetku, vlastnických poměrů a především jejich dořešení,“ uvedl krajský radní Zdeněk Ryšavý, který celou situaci kolem stanice sleduje a s institucemi ji řeší.