Téměř každý účastník se specializoval na něco jiného, bylo potřeba vytvořit 3D model, webové stránky, textovou dokumentaci, shromáždit historické prameny a pak samozřejmě náročný úkol vytvoření modelu.

3D model i webovky

„Z loňského roku jsem přebrala 3D model v počítači, ten jsem doupravovala, aby byl podložen skutečným obrazem. Vše jsme navíc konzultovali s loňskými studenty, kteří na modelu pracovali, tak i s pamětníky, kteří přežili,“ říká maturantka Tereza Drahošová, která má k místu osobní vazby, je totiž z nedalekých Mířetic.

Součástí celé akce je také tvorba webových stránek, jíž má na starosti Jan Švamberg z Humpolce. „Zatím ještě nejsou v provozu, ale bude na nich foto z digitálního modelu, fotografie a profily jednotlivých staveb, kde si návštěvníci budou moci porovnat model se skutečnými historickými fotografiemi.

Samozřejmě zde bude nastíněn i účel projektu.“ Student také dodává, že všechny texty včetně historických záznamů budou přeloženy do anglického a německého jazyka.

Pomáhali i pamětníci

Na historii osady se zaměřila další nadšenkyně Monika Benáková z Hlinska. „Čerpala jsem z knih, které byly o Ležákách vydané, také z oficiálních stránek obce a od pamětníků. Pramenů není mnoho, proto byly jakékoli poznámky velmi cenné.“

Model působí velmi plasticky, opravdově. Je vidět, že si s ním maturanti dali hodně práce. „Z materiálů jsme použili karton, písek, násyp na trávu, molitan a ještě čekáme na plexisklo, jež poslouží coby kryt celého projektu. Model jsme představili i pamětníkům, aby nám poradili s drobnostmi, které nikdo jiný než oni nemůže znát,“ říká Jakub Pešl z Chotěboře, další z realizátorů.

Vedoucí skupinky Radek Wasserbauer je na práci svých svěřenců patřičně hrdý. „Na celém projektu už pracujeme druhým rokem. Byla to mravenčí práce, na začátku jsme měli jen několik málo podkladů, staré německé mapy a záznamy, proto je toto rekonstrukce v historických mezích,“ říká s tím, že dva studenti jej mají jako ročníkovou práci, dotváří rešerše a papírové dokumenty.

Během března bude model přemístěn do památníku Ležáky, kde bude reprezentovat historickou skutečnost.

Andrea Bartůňková