„Radnice už v roce 2007 vytvořila plán odpadového hospodářství, v němž bylo zakomponováno vytvoření druhého sběrného dvoru,“ řekl místostarosta Čeněk Jůzl. „Ta doba nastala právě teď. Nové sběrny budou fungovat na podobném principu jako ty v Reynkově ulici,“ podotkl místostarosta Jůzl.

V nejbližších dnech město vypíše výběrové řízení na provozovatele druhého sběrného dvora v lokalitě za řekou Sázavou v jižní části Havlíčkova Brodu.
Součástí řízení bude i několik podmínek. „Jednou z nich například je, aby firma, která se přihlásí, měla certifikát na sběr odpadu,“ dodal místostarosta Jůzl.

Vedení radnice předpokládá, že další dvůr by mohl být otevřen v druhém čtvrtletí letošního roku. Náklady budou činit přibližně milion dvě stě tisíc korun.