„Konstatuji, že město Světlá nad Sázavou začíná úplně od začátku. Jsme prostě v bodě nula,“ prohlásila Arnotová, která se nehodlá smířit se stavem, ve kterém se město, a především pak jeho obyvatelé nacházejí.

Jen pro ilustraci: Světlá se potýká s rekordní nezaměstnaností, která atakuje dvacetiprocentní hranici. V silách samosprávy není, aby si s tímto stavem poradila sama.

Smysluplná koncepce

„Potřebujeme získat nejen nové informace, například o možnostech čerpání strukturálních fondů Evropské unie, ale také nové ekonomické a firemní kontakty. Musíme dále připravit smysluplnou a realistickou koncepci rozvoje města v této krizové situaci. A podnikatelská sféra v tom může sehrát rozhodující roli,“ nastínila smysl ustavení světelské ekonomické a krizové rady starostka Arnotová.

Radnice oslovila dvaadvacet místních podnikatelských subjektů. Zástupci čtrnácti z nich se ustavující schůzky zúčastnili. „Iniciativu Lenky Arnotové rozhodně vítám. Ztotožnuji se i s tím, s čím by měla pracovní skupina svou činnost zahájit,“ řekl jednatel společnosti Bohemia Machine Jiří Trtík.

Se zcela konkrétní představou na schůzku přišel například Milan Brokl, majitel Pekárny a cukrárny ve Světlé.

Pozitivní lobbing

„Světlá potřebuje nové pracovní příležitosti. Jejich vznik je ale obecně úzce svázán s odbytovými možnostmi podnikatelských subjektů. Ve své firmě mohu zřídit nová pracovní místa v okamžiku, kdy získám větší prostor na místním trhu. Potenciál vidím třeba v nasmlouvání zakázek v místní ženské věznici,“ řekl přímo a bez obalu Brokl. Dotkl se tak i citlivé oblasti tzv. pozitivního lobbingu, ke kterému zřejmě budou muset ve Světlé při řešení krizové situace přistoupit.

Také Ivan Bidenko, majitel pražské společnosti Environment Commerce CZ, která má v Mrzkovicích svou pobočku, byl na schůzce zcela konkrétní. Ve druhém čtvrtletí roku by mohla jeho společnost, která se zabývá výstavbou čistíren odpadních vod, přijmout zhruba desítku lidí. Potvrdila to i jeho spolupracovnice Marcela Šťávová.

„Práci by u nás mohli najít především lidé odbornějších dělnických profesí,“ upřesnila Šťávová s tím, že už teď firma hledá pro svůj světelský provoz projektanta.

Starostka Arnotová pozvala na schůzku také Jiřího Huderu, podnikatele, který už před časem oznámil, že skupina investorů s mezinárodní účastí, které je členem, má zájem o koupi části areálu Sklo Bohemia.

„Z pracovních důvodů jsem se ale schůzky nemohl zúčastnit,“ konstatoval Hudera. „Nicméně už tím, že chceme v části skláren obnovit výrobu strojového skla a zaměstnat tam v první fázi až tři sta lidí, jsme dali jasně najevo, jak chceme Světlé nad Sázavou a nejbližšímu regionu pomoci,“ dodal Hudera.

S ekonomickou a krizovou radou by měly úzce spolupracovat i další subjekty. Za všechny starostka Arnotová uvedla například Hospodářskou komoru, CzechInvest či instituce zabývající se sociálními službami.