Roithová začala s představením funkcí evropského parlamentu, a zároveň zjišťovala, jak jsou na tom studenti se znalostí této problematiky. Ke konci besedy dostali maturanti příležitost a této příležitosti se ihned chopili.

„Předseda jednotlivých frakcí evropského parlamentu se volí?“ „Ano, volí se do jednotlivých frakcí a volí se i předsedové jednotlivých výborů,“ nezaváhala Roithová.

„Jak dlouho trvá proces od podání návrhu na zákon po jeho uvedení do praxe?“ nenechal ji vydechnout další student. „Je to různé. Obecně záleží na obsahu a urgentnosti zákona. Může to trvat několik měsíců, ale i několik let,“ zareagovala Roithová.

„Jaký máte názor na lisabonskou smlouvu?“ odpálil dotaz další ze studentů. „Včera bylo pozdě. Mnoho věcí, které smlouva schvaluje mělo být řešeno dávno,“ následovala okamžitá odpověď poslankyně.

Posledního studenta pak nezastavilo ani zvonění. „Co říkáte na přijetí eura? Kdy by mělo vejít v platnost?“ „Co nejdříve, euro vytváří stabilní prostředí, je důležité pro export,“ zakončuje sezení Roithová.

Andrea Bartůňková