„Rozhodli jsme se, že v této chvíli je na prvním místě občan, a toho nemusí zajímat, jaké má kino problémy,“ vysvětlil tento krok radní města Havlíčkův Brod Tomáš Hermann.

Ředitel KD Ostrov Vladimír Stejskal zůstal v první chvíli zaskočený. „Nevím, že město rozhodlo o poskytnutí dotace v této výši. Zatím vám k tomu nemohu nic víc říct, musím si nejdříve pořádně pročíst usnesení,“ řekl ředitel Stejskal. Později připustil, že dotace od města je pro kino pozitivní zpráva.

„Budu se snažit co nejpřesněji obeznámit se s podmínkami subvence. I my bychom byli rádi, kdyby se promítat začalo co nejdřív,“ vyjádřil se ředitel Stejskal.

V nejbližších dnech absolvuje konzultace s vedoucí kina i radním Hermannem a poté společnost oznámí termín obnovení promítání.

Mimořádná dotace by měla zajistit provoz kina v prvním pololetí. „Finanční prostředky by měly pomoci pokrýt náklady související s provozem divadelního sálu a kina,“ podotkl radní Hermann.

Město si v této chvíli dává časový prostor na další jednání, ať už s vedením KD Ostrov nebo i dalšími vlastníky společnosti. „Radnice má ve společnosti asi pětinový podíl, chceme se proto v budoucnosti nejenom účastnit valných hromad, ale i mít podrobnější přehled v ekonomických otázkách týkajících se nákladů,“ informoval dále Tomáš Hermann.

Problém už nechtějí odsouvat

Město Havlíčkův Brod se samozřejmě k případu kino hodlá později vrátit a stanovit podmínky pro provoz KD Ostrov v druhém pololetí. Finanční výbor města si už před časem vyžádal od vedení kulturního zařízení informace ohledně nákladů. „Ty jsme dostali. Našli jsme věci, o kterých se můžeme bavit, i proto jsme se rozhodli problém s kinem dále neodsouvat,“ přiznal radní Hermann.

KD Ostrov oznámil finanční tíseň začátkem roku 2009. Vedení koncem ledna vyhlásilo, že v měsících únor a březen kino promítat nebude. Zajímavé však přitom je, že společnost nepožádala město o dotace na provoz tak, jak to dělala i předtím. Částka, kterou radnice obyčejně na provoz kina schválila, činila od jednoho do dvou milionů korun.

Proč k tomuto kroku letos kino nepřistoupilo, se ředitel Stejskal odmítl vyjádřit. Po více než půlmilionové mimořádné dotaci by však podle slov vedení města mělo kino začít nakupovat filmy a promítání obnovit.