Nicméně někteří obyvatelé Ledečska z obav o svoji bezpečnost sepsali žádost o pokácení stromů na hřbitově v místní části Sačany. Žádost vzešla především od ledečské římskokatolické farnosti.

„Loni na podzim několik spadlých stromů poškodilo hroby na sačanském hřbitově a střechu na tamním kostele,“ řekl pastorační asistent farnosti Jana Sklenářová. Návštěvníci hřbitova se proto obávají o svoji bezpečnost. Farnost tak sepsala žádost a poslala ji ledečské radnici.

„Jsme ochotni kácení stromů zajistit sami a místo nich vysadit jiné dřeviny, například túje. Čekáme, co radnice odpoví,“ pokračuje Sklenářová.
„Ano, o žádosti ledečské farnosti víme. Chápu návštěvníky hřbitova v Sačanech, že po tom, co se stalo ve Zlíně, mají strach. Ale nevím, jak se k celé věci postaví ekologové, obávám se, že budou proti,“ uvažuje místostarosta Jaroslav Doležal s tím, že on kácení stromů na hřbitově zakazovat nechce.
Jak tvrdí, není ekologický barbar, ale žádná kontrola není samospasitelná. Stačí velká vichřice a padne i nejzdravější strom.

Kdo nese odpovědnost?

„Já zastávám názor, že do center měst, domovní zástavby a na hřbitovy nepatří staré přerostlé stromy. Nýbrž menší dřeviny, které při pádu nenadělají škody. Pokud ekologové nechtějí stromy kácet, bylo by na místě převzít za to zodpovědnost, pokud dojde k hmotným škodám nebo dokonce ztrátám na životech a nenechávat ji pak jen na bedrech místní samosprávy,“ zdůrazňuje Doležal.

Například město Chotěboř ale žádná zvláštní opatření nechystá. Podle starostky Elišky Pavlíkové se radnice o městskou zeleň stará pravidelně.
„Stav městské zeleně mapujeme v spolupráci s odborníky z životního prostředí a necháváme vypracovat znalecké posudky. Jakmile zjistíme, že některé stromy nejsou v pořádku, okamžitě navrhujeme jejich pokácení,“ informuje starostka. Ani radnice v Přibyslavi neplánuje zvláštní kontroly nebo dokonce plošné kácení zeleně v centru města.

Místostarosta Michael Omes se dokonce obává, aby se tragédie ve Zlíně nestala záminkou pro některé obyvatele Přibyslavi, kterým jsou stromy v některých částech města už dlouho trnem v oku.

„Tím samozřejmě nechci smutnou událost zlehčovat. Radnice v Přibyslavi ale městské zeleni věnuje trvalou pozornost. Provádíme průběžně kontroly stromů, které teď budou ještě přísnější. U nemocných dřevin zajišťujeme ošetření nebo je necháme kácet, pokud je to podle odborníků nutné,“ konstatuje místostarosta.