Na tom se shodli jak předseda společnosti přátel Mongolska Jiří Šíma, tak i havlíčkobrodský tlumočník mongolského původu Gongoržav Batbayar.

Například na Havlíčkobrodsku v současné době žije a pracuje asi 400 mongolských dělníků, ohrožených hospodářskou krizí spojenou s propouštěním. Vycestovat do vlasti se ale zřejmě chystají jenom jednotlivci.

„V každém případě jde o individuální rozhodnutí, do kterého nelze nikoho nutit. Ministerstvo vnitra rozeslalo instrukce, které si zájemci o návrat domů mohou přečíst například v úřadovně cizinecké policie,“ upozorňuje tlumočník Batbayar.

Podle jeho názoru je finanční pomoc státu cizincům, kteří se rozhodnou vrátit domů, určitě vstřícný krok vůči zahraničním dělníkům, kteří by jinak měli s cestou domů potíže.

„Nikdo netušil, jakým způsobem se situace vyvine a jaká hospodářská krize přijde. Někteří z našich krajanů nestihli našetřit tolik peněz, aby měli na letenku do Mongolska,“ vysvětluje tlumočník. Horší situace ale podle jeho slov nastává pro mongolské dělníky, kteří si už v Čechách vytvořili určité vazby a přivezli sem dokonce svoje rodinné příslušníky.

Čekají, co bude dál

Ti totiž vůbec nepočítali s nějakou hospodářskou krizí a střed Evropy začali považovat téměř za svůj druhý domov. Pro ně by byl návrat zvlášť problematický.

„Opět se jedná o jednotlivce, kteří se budou muset s nastalou situací nějak vyrovnat. Například můj osobní problém to není, já mám české občanství. Vláda sice slibuje možný návrat zpět těm, kteří nyní odjedou do Mongolska, ale otázka je, jak bude hospodářská krize dlouho trvat. Kdy skončí, to přece dneska neví nikdo,“ konstatuje Batbayar.

Pomoci vycestovat mongolským dělníkům domů za finanční pomoci státu považuje za částečné řešení problému nezaměstnaných cizinců i předseda Společnosti přátel Mongolska Jiří Šíma. „V současné době se chystá vycestovat asi 200 Mongolů, ale v republice jich je zhruba 15 až 16 tisíc,“ upozorňuje Šíma s tím, že zájem o návraty s pomocí státu postupně opadne a bude třeba řešit problémy těch, kteří se rozhodnou v Čechách zůstat a vyčkávat, jak se bude situace vyvíjet dál.

„Na konec února jsme proto svolali do Prahy setkání zástupců národnostních menšin zaměstnaných v Čechách a budeme muset přijmout nějaké stanovisko, jak postupovat dál,“ dodává Šíma.