Své tajemství skrývá třeba hrad v Lipnici. „K Lipnici se váže několik zajímavých pověstí, je to starý objekt, který už něco pamatuje. Od některých lidí, co na hradě za tu dobu, co jsem kastelánem, přespali, jsem slyšel vyprávění, že viděli v Turnovském paláci černého muže, který procházel místnostmi. A to samozřejmě v době, kdy v celém hradě nikdo být nemohl,“ vypráví kastelán Lipnice Marek Hanzlík.

„Podle pověsti je to hradní pohůnek, který tady zavraždil černým mourem celou rodinu správce. Oběsil se ale dřív, než byl spravedlivě odsouzen a od té doby bloudí hradem,“ dodává Hanzlík. Že hrad měl pohnutou minulost, dokazují podle jeho slov i další legendy.

Poklad hlídá kostlivec

„Našly se tady i dvě zazděné kostry, které podle pověsti náleží Jindřichovi z Dubé a ženě zdejšího pána Čeňka z Vartenberka Kateřině, kteří se do sebe zamilovali. Čeněk je pak zabil. Další legenda říká, že je u Lipnice ukryt poklad, který hlídá kostlivec s diamantovýma očima,“ dodává kastelán, který na Lipnici působí už sedmnáct let, zatím prý ale žádného ducha neviděl. „Přesto i mně je tady občas úzko a cítím, že právě v tu chvíli tady nemám co dělat,“ zakončuje tajemně.

Tragické Vánoce

Také hrad v Ledči nad Sázavou má svého nadpřirozeného patrona, který o sobě čas od času dá vědět. Je jím Jan Burian Ledečský z Říčan, který za tragických okolností přišel o Vánocích v roce 1509 nejen o své dva syny, ale také o těhotnou manželku.

Marie Znojemská, kastelánka ledečského hradu, vyslechla zhruba před třemi lety autentické svědectví jedné z návštěvnic vernisáže, která ho při pobytu v hradních prostorách na vlastní oči spatřila.

„Vnitřně jsem velmi přesvědčivě cítila, že to byl právě pan Jan Ledečský,“ tlumočí svědectví ženy Marie Znojemská. Současně dodává, že také na Ledči, jako na každém správném hradě, bývají občas slyšet kroky, vrzání či podivné šramotění. Občas se na nádvoří sama od sebe rozsvítí, nebo naopak zhasne lampa.

„V každém případě držíme pana Jana Buriana Ledečského v úctě. A to myslím zcela vážně,“ uzavírá Marie Znojemská.

Andrea Bartůňková, Jaromír Kulhánek