Projekt zahrnuje kácení zhruba osmi stromů i úpravu a různé ozdravné řezy dalších tak, aby neohrožovaly návštěvníky. Celková revitalizace zeleně se vyšplhá do výše jednoho milionu pět set tisíc korun. Město Havlíčkův Brod má přislíbenou téměř devadesátiprocentní dotaci. „My uhradíme povinný desetiprocentní podíl, to znamená 150 tisíc korun,“ doplnil Jůzl.

Obnova zeleně by měla proběhnout do konce letošního roku. Na hřbitově sv. Vojtěcha se nepohřbívá asi od padesátých let. K tomuto aktu opět dojde až poté, co se kompletně zrekonstruují tři zbylé zdi. Do této chvíle prošla opravou severní zeď, na níž přispěla radnice částkou milion dvě stě tisíc korun. Obnova dalších tří vyjde přibližně na tři miliony. Celkově se revitalizace hřbitova sv. Vojtěcha bude pohybovat kolem deseti milionů.