To aspoň tvrdí Josef Král z Chotěboře, který svoji stížnost zveřejnil i na místním webu. „Toto tvrzení je zcela mylné,“ oponuje jednatel společnosti Teles Miroslav Uchytil.

Jednalo se o stará okna, která hodlal jejich majitel uložit ve sběrném dvoře. „Jaké mě čekalo překvapení, když mi pracovník Telesu oznámil, že sklo odebírají zdarma, ale rámy se musí platit, stejně jako jiné dřevo, dveře a podobně,“ stěžuje si Josef Král.

Podle jeho soudu tento postup Telesu možná zvyšuje zisk společnosti, ale na úkor kapes chotěbořských občanů. Havlíčkobrodský deník proto navštívil jednatele společnosti Teles Miroslava Uchytila, aby se k případu osobně vyjádřil.

„Rámy oken napuštěné barvou, stejně tak jako celodřevěné dveře, patří mezi nebezpečný odpad, který se musí odvážet do spalovny a tam likvidovat. Proto jeho uložení ve sběrném dvoře nemůže být zadarmo, ale majitelům účtujeme poplatek, abychom uhradili aspoň odvoz tohoto odpadu nákladním autem do spalovny,“ vysvětluje Uchytil.

Zvláštní pravidla neexistují

Jak tvrdí Josef Král, Teles si stanovuje vlastní pravidla. Občan nesmí spalovat takový odpad na svém pozemku kvůli nátěru, avšak toto omezení neplatí pro onu společnost.

„Teles tento odpad normálně zapaluje a tímto způsobem likviduje. V loňském roce jsem osobně viděl ohořelé zbytky tohoto odpadu po ekologické likvidaci Telesu,“ tvrdí rozhořčený majitel oken. „Kdysi možná takový trend v likvidaci tohoto odpadu v Chotěboři byl, ale to je už minulost. Kdybychom se chovali tímto způsobem, porušili bychom nařízení městského úřadu o nakládání s nebezpečným odpadem. Okenní rámy a dveře tímto způsobem dnes už likvidovat nelze,“ brání se Uchytil.

Sběrný dvůr v areálu Telesu slouží chotěbořským občanům k ukládání různého odpadu zdarma. Výjimkou jsou pouze nebezpečné odpady. Jejich uložení se hradí podle ceníku, který má Teles na svých webových stránkách. Za poplatek zde mohou ukládat odpad i místní chataři a chalupáři, kteří nemají v Chotěboři trvalé bydliště.