Pro nejstarší křesťany to byla Velká noc. Odtud později Velikonoce. „Velikonoce jsou krásné svátky. Předchází jim čtyřicetidenní období postu, kdy se snažím vnitřně ztišit. V rozjímání nad utrpením Ježíše Krista necítím smutek, ale velikou vděčnost,“ svěřila se věřící sociálně – pedagogická pracovnice a knihovnice kostela Matky Boží v Jihlavě Marie Hradecká.

„Slavíme tajemství Ježíšova umučení, smrti a vzkříšení. Je to zpřítomnění děje, který se odehrál velmi dávno. Prožíváme osvobození od hříchu a je to Ježíš, který nám svou obětí a vzkříšením otevírá věčný život,“ naznačil v jihlavském klášteře kostela Matky Boží jediný tuzemský provinciál Řádu minoritů Bogdan Sikora.