Kterou akci z oslav považujete za stěžejní?
Nejdůležitější je pro nás příští sobota, kdy se bude od devíti ráno konat akce Skauti dětem. Chceme ukázat, co děláme, co s námi děti mohou zažít. Na náměstí budou stát indiánská tee pee a informační centrum, kde si lidé budou moci vyzvednout plánek, co všechno mohou projít. Pro děti máme připravené například lanové překážky a jízdu na lodi po rybníku Hastrman v parku. Pokud to dobře dopadne, budeme mít k dispozici i plachetnici. Také jim zpřístupníme věž farního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Kde jste sháněli exponáty na skautskou výstavu, kterou mohou zájemci zhlédnout v Havlíčkově domě?
Jeden zdroj je pan Evžen Štáfl, který je taková studnice naší historie a který systematicky sbírá archiválie. Koneckonců devadesát roků je český skautský pravěk. Další věci měli lidé doma, na tábořišti nebo v klubovně.

Co čeká návštěvníky Dne otevřených dveří, který se koná v brodském Skaut klubu v sobotu pětadvacátého dubna?
Den otevřených dveří je určený hlavně pro rodiče, aby se mohli podívat, kam budou jejich děti chodit, a také zjistili, co pro to mají všechno udělat. Mohou se dohodnout s konkrétními vedoucími, s lidmi, se kterými se jejich děti budou setkávat a kteří za ně ponesou odpovědnost.

Součástí oslav bude také setkání mládeže ve Skautklubu, které se bude konat v neděli devatenáctého dubna. Co bude jeho náplní?
Toto setkání je určené pro mládež, a to nejen tu skautskou. Chceme ráno vstát a jít na setkání s lidmi, kteří si chtějí o něčem povídat. Ať už se jedná o rozvoj jejich osobnosti nebo o výchovu mládeže. Plánujeme, že tam bude také nejméně jedna přednáška o cestování.

Zuzana Klementová