Vznikla sloučením dvou organizací Městské lesy a Technické služby. Město jmenovalo i nového vedoucího. Cílem nové organizace je zlepšit péči o obecní majetek, více údržby a oprav provádět vlastními silami a tím i zvýšit zaměstnanost místních lidí.

Pro potřeby Služeb města Ždírec nad Doubravou je v současné době stavebně upravována budova bývalé kotelny základní školy, kde bude vyčleněn prostor pro opravářské práce a garážování pracovních strojů.