I přes osvětu mezi uživateli se ve dvou kontejnerech přesto objevil odpad, který do kategorie bio nepatří. „V současné době je ve Ždírci rozmístěno asi 32 kontejnerů, do budoucna by jich mělo být kolem padesáti v objemu 1 100 litrů a 100 kusů popelnicových nádob 240 litrů. Nádoby jsou rozmístěny převážně na kontejnerových stanovišťích. Jsou hnědé, označené nápisem Bioodpad a mají speciální úpravu na provzdušňování, aby v nich nedocházelo k zahnívání hmoty a šíření zápachu,“ upřesnil místostarosta Jiří Pavlíček.

Svoz provedla žďárská firma poprvé ve Svratce a Ždírci nad Doubravou. Při prvním svozu bylo svezeno z obou měst 1,74 t bioodpadu. Do kontejnerů ale lze vhazovat sekanou trávu, rostlinný odpad z kuchyní, různé druhy slupek, popřípadě zbytky potravin. „Podle zkušeností zaměstnanců firmy byl daleko kvalitněji tříděn odpad v menších nádobách patřících jednotlivým nemovitostem, než v anonymních kontejnerech, kde se ve dvou případech objevily v kontejneru odpady, které do kategorie bioodpad nepatřily,“ doplnil místostarosta.

Podle jeho dosavadních zkušeností se zatím objevila jediná stížnost ze strany uživatelů, že biokontejner údajně zapáchá. O správném třídění bioodpadu informuje město ve svém zpravodaji a na ždíreckých webových stránkách. Do třídění bioodpadu se město pouští hlavně z ekonomických důvodů.

„Ukládání odpadu na skládky je velmi drahá záležitost, a tak každý druh odpadu, který můžeme sami vytřídit a nakládat s ním levněji, nám snižuje finanční náročnost odpadového hospodářství,“ vysvětluje ždírecká radnice, proč třídit bioodpad.