Podle starosty Václava Ležáka jde o dobrou věc, která neklade žádné nároky na obecní rozpočet. „Jednou pro vždy budou vyřešena vlastnická práva, protože dojde k přeměření a narovnání stávajících majetkových vztahů. Můj předchůdce s těmito kroky začal už v roce 2003,“ upřesnil starosta Ležák.

O kolektivizaci rozhodně nejde

V žádném případě nejde o nějakou kolektivizaci. Bude posuzována bonita půdy, cena pozemku i vzdálenost od obce. Akci dostane na starost Pozemkový úřad, který připraví veškeré potřebné kroky během dvou až tří let. Pak teprve dojde na jednání s každým vlastníkem pozemku, kterého se úpravy dotknou.

„Nahlédnutí do listů vlastnictví v našem katastru potvrdí, že je stále mnoho nevyjasněných věcí kolem pozemků, které je třeba dořešit v případě jednání o restitucích nebo pozůstalosti. Těmito úpravami se odhalí mnohé nesrovnalosti, které bude možné napravit,“ vysvětlil starosta.

Aktivita obce Sobíňov není nijak ojedinělá. V celé České republice, samozřejmě i v kraji Vysočina probíhají již několik let pozemkové úpravy. Nevyjasněné vlastnické vztahy jsou totiž často příčinou, proč není možné provádět v obcích rekonstrukce cest nebo obnovy rybníků.

Vše, co souvisí s těmito úpravami, řeší Pozemkový úřad. Pozemkový úřad zajistí dotaci, protože konečná cena je řádově v desetitisících. Zajistí nové zaměření, nové mapy, jedná spolu s obecním úřadem ve finále s každým, koho se prováděné pozemkové úpravy týkají.