„Všechny údaje týkající se hospodaření byly zveřejněny. Zastupitelé i veřejnost jej mohli do 9.4. tohoto roku připomínkovat. Na radnici však do této lhůty nedorazily žádné návrhy na úpravu ani námitky,“ informoval vedoucí ekonomického odboru města Josef Jukl.

Podle jeho slov byl rok 2008 extrémně bohatý na příjmy, které se týkaly například prodeje majetku po armádě, privatizace městských bytů či dalších akcí města. Své udělal i příspěvek ve výši 40 milionů ze státní kasy na stavbu terminálu, který dorazil na účet města právě v loňském roce.

Dobře hospodařily i příspěvkové organizace. Všech osm si za uplynulý rok připočítalo 16 milionů a jsou tak společně v plusu ve výši 4 milionů. Nejvyšší investice plynuly do technických služeb.

„V současnosti je na kontě města hotově suma 103 milionů, 80 milionů je v cenných papírech,“ doplnil Jukl. Co s přebytkem radnice udělá, v této chvíli není jasné. O jeho využití zastupitelstvo prozatím nerozhodlo.