„Na koupi nádrže nám přispělo město Chotěboř částkou ve výši 750 tisíc korun. Dalšími finančními prostředky se bude podílet naše organizace,“ upřesnil za chotěbořské rybáře Václav Musílek. Vodní nádrž patřila chotěbořským strojírnám.

Zájem nádrž od strojíren koupit projevili chotěbořští rybáři už před více než rokem. Podpořilo je město v čele s bývalým starostou Tomášem Škarydem s tím, že město poskytne rybářům na koupi nádrže finanční příspěvek, rybáři naopak zajistí, aby Břevnická nádrž byla i nadále přístupná veřejnosti.

„To samozřejmě zajistíme,“ zdůraznil Musílek a upřesnil, že Břevnická nádrž nebude sloužit k chovu ryb, ale pouze ke sportovnímu rybolovu.

Nezapomněl dodat, že vlastnictvím takového vodního díla si na sebe chotěbořští rybáři berou nemalou porci starostí spojených s údržbou a opravami.

„Některé menší práce můžeme provádět svépomocí, ale náročné akce, jako například opravy hráze, musíme zadat odborné firmě a samozřejmě zaplatit,“ konstatoval Musílek.