To jsou služby, které zajišťuje pro válečné veterány na Havlíčkobrodsku terénní pracovník Vladimír Čonka z Krajského vojenského velitelství v Jihlavě.
Sám je bývalý voják z povolání, dnes v důchodu.

„Válečných veteránů je na Havlíčkobrodsku patnáct. Mají za sebou zkušenosti ze západní i východní fronty. Jejich věkový průměr je 80 až 90 let, nejstaršímu je už 94,“ upřesňuje Čonka. Většina jeho klientů, hlavně ti nejstarší, jsou ve špatném zdravotním stavu.

„Přijdu, kdykoliv zavolají. Snažím se, aby měli všechno, co potřebují. Někteří se už neobejdou bez cizí pomoci. V takovém případě se snažím po dohodě s příslušným městem nebo obcí zajistit příjem do domova pro seniory nebo speciální léčebny, vyřizuji jim pochůzky na úřadech,“ říká terénní pracovník.

Jak dodává, je s podivem, jak jsou někteří z jeho klientů neuvěřitelně skromní. Nebýt terénního pracovníka, nepožádali by někdy snad ani o to, nač mají zákonný nárok.

„Takový je například můj nejstarší klient Imrich Gablech, který za druhé světové války bojoval na západní frontě. Skvělý člověk s bohatými životními zkušenostmi, ale tak neuvěřitelně skromný. Musím za ním chodit, nabízet různé služby, vyptávat se, co potřebuje. Sám by nepožádal,“ povzdechne si Čonka.

Podle jeho zkušeností potřebují veteráni především dobrou a intenzivní zdravotní péči, ale soustředit je do jednoho speciálního zařízení by asi nebylo šťastné.

„Domovy pro válečné veterány jsou, co vím, dva. Jeden v Praze, druhý v Karlových Varech, v současné době jsou místa obsazena. Pro moje klienty z Vysočiny by to byla možná výhoda v tom, že by byli mezi svými. Ale většina z nich chce zůstat doma, kde jsou zvyklí,“ vysvětluje Čonka.

Služby terénních pracovníků zajišťuje pro veterány Krajské vojenské velitelství v Jihlavě. V současné době jsou na celé Vysočině tito pracovníci čtyři, všichni bývalí vojáci z povolání.