„Koncem března poslala skupinka našich nejstarších dětí do nadace Terezy Maxové k posouzení svůj projekt Zkuste si to taky!, a ačkoli bylo návrhů a projektů opravdu hodně, ten náš byl schválen a podpořen,“ říká mluvčí dětského domova Pavla Teznerová.

Děti se zaměřily na pomoc dětem a mládeži, kteří žijí v Chotěboři a bojují s nějakým postižením. „Ve dnech 23. a 24. června proběhne akce na podporu právě postižených dětí a teenagerů v našem okolí. Teď se na ni pět našich chlapců a dívek od patnácti let výše v rámci projektu připravuje. Musí se naučit takovou akci organizovat, což je hlavní smysl celého projektu. Prochází tedy školeními, kde se učí, jak vytvořit a dodržet rozpočet, jak zařídit pronájem, zvukaře, hudbu, moderátory, tedy jak zajistit vše, co taková akce vyžaduje,“ dodává Teznerová.

V rámci tohoto projektu by mělo být i slavnostně otevřeno v parku dětského domova nové víceúčelové hřiště, které bude bezbariérové.

Celý program je také zaměřen na to, aby si „zdraví“ lidé vyzkoušeli každodenní strasti postižených spoluobčanů, tedy, jak je třeba obtížné nalít si vodu do hrnečku nebo jezdit s invalidním vozíkem.