"Podle plánu pokračuje také součást projektu, tedy přístrojové dovybavení nemocnice. Celý rozsáhlý projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, hlavním investorem je kraj Vysočina,“ říká mluvčí nemocnice Petra Černo.

Pavilon interních oborů se dle časového harmonogramu mění v moderně vybavený prostor, který poskytne po dokončení rekonstrukce odpovídající prostředí pro kvalitnější léčebnou i ošetřovatelskou péči. Součástí projektu rekonstrukce nejstarší části hlavní budovy havlíčkobrodské nemocnice jsou komplexní stavební úpravy, oprava hlavního parkoviště na Rozkošské ulici a také nákup nejmodernějších přístrojů pro některá oddělení.

Ambulance se stěhovaly

„Na počátku května byla zkolaudována 2 zrekonstruovaná podlaží budovy Interny. A to první přízemní a první nadzemní patro, v níž se již nacházejí některé původně zde umístěné ambulance – dětská a urologická. V nejbližších dnech se přestěhují zpět i interní ambulance a Oddělení hemodialýzy. V původních, nyní ale již zrekonstruovaných prostorách, je také Oddělení společných laboratoří,“ popisuje průběh rekonstrukcí mluvčí.

Ale rekonstrukce pokračuje dál. V současné době probíhají práce v dalších patrech, třetím a čtvrtém. „Nutno podotknout, že se pracuje za provozu, a proto prosíme pacienty o shovívavost s případným hlukem v některých lokalizovaných místech budovy,“ omlouvá se pacientům Černo.

Lůžková oddělení interny a neurologie stále zůstávají v náhradní budově číslo deset, bývalé ortopedii. Cílem vedení nemocnice bylo zajistit, aby rekonstrukce interny probíhala postupně a nebyl významněji narušen provoz a chod žádného oddělení.

Nové, moderní přístroje

Nemocniční provoz se také může těšit na nové přístrojové vybavení. Týká se to hlavně Centrálních operačních sálů a centrální sterilizace, oddělení společných laboratoří, ARO, dále například oddělení interny, chirurgie a dětského oddělení.

„V rámci projektu již bylo dodáno více než 200 kusů různé zdravotnické techniky, jako například monitory životních funkcí, anesteziologické přístroje, pulsní oxymetry, externí kardiostimulátory, úpravna vody pro sterilizaci, defibrilátory, plicní ventilátory, a tak podobně,“ upřesňuje Černo.

„Projekt se dá rozdělit do několika etap. Za prvé se uskuteční rekonstrukce jednotky intenzivní péče interních oborů (JIP) včetně zřízení iktové jednotky. Základem jednotky bude boxový systém -13 lůžek v jedno až třílůžkových boxech s přímou návazností na ARO.

Další část se týká stavební rekonstrukce a modernizace standardních lůžkových stanic interny a neurologie. Pro pacienty vznikne 101 lůžek ve dvou až čtyř lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením,“ vysvětluje mluvčí.

Součástí každé lůžkové jednotky bude vyšetřovna, inspekční pokoj lékařů a sester, denní místnost pro personál, kuchyňka, jídelna pacientů, imobilní koupelna a WC, dále čistící místnosti a skladové prostory. Počítáno je s úplně novým vybavením pro všechny lůžkové stanice a části ambulancí.