„Poklesl zájem pacientů o dobrovolné hospitalizace, kde se regulační poplatky hradí podle zákona v plné výši,“ upřesnil ředitel Mašek. Regulační poplatky neplatí pacienti, kterým bylo například nařízeno soudem ochranné ústavní léčení, pacienti se závažnou duševní poruchou, kteří byli do léčebny umístěni bez svého souhlasu, případně pacienti v prokazatelné sociální nouzi.

V současné době je v havlíčkobrodské psychiatrické léčebně asi 60 procent pacientů, kteří mají za povinnost regulační poplatky hradit. Z nich zhruba dvě procenta regulační poplatky za hospitalizaci v léčebně dluží. Podle ředitele Maška celková dlužná částka za celý kalendářní rok 2008 činila 300 tisíc korun a léčebně někdy nezbylo, než pohledávky některými pacienty prostě odepsat jako nedobytné.

Doma nejsou, poštu nečtou

„U dlužících pacientů postupujeme podle zákona, ale žádnou exekuci jsme zatím neiniciovali,“ přiznal ředitel Mašek. „Dlužníkům posíláme úřední dopisy s upozorněním. Někdy se ale jedná o osoby, které se na adrese bydliště nezdržují a nevyzvedávají si poštu. V takovém případě pak nezbývá, než se pohledávek vzdát,“ konstatoval.

Psychiatrická léčebna má nadregionální působnost, její spádové území, stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR, čítá přes 1,1 milionu obyvatel. Celkový počet lůžek léčebny je 808 – z toho od 1.4. 2009 provozováno 774 – ve vztahu k povinnému spádovému území je hluboce pod průměrem v ČR.

Dospělí pacienti jsou do léčebny přijímáni přednostně z okresů Havlíčkův Brod, Benešov, Kutná Hora, Chrudim, Pardubice, Hradec Králové, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí a z části okresů Kolín a Svitavy. Pacienti k léčbě návykových nemocí a dětští pacienti jsou povinně přijímáni z okresů bývalého Východočeského kraje. Ve spádovém území léčebny není jiné zařízení obdobného typu.