„Máme přislíbenou dotaci z Operačního programu Ochrana životního prostředí. Prvním pracím tedy nic nebrání,“ vyjádřil se místostarosta města Čeněk Jůzl.

K opatřením na Cihlářském potoce se město rozhodlo hlavně kvůli povodním. Velká voda by totiž znamenala nebezpečí u přilehlých budov, které nejsou nijak chráněné.

Zpevnění, vytvoření ostrůvků, slepých ramen a podobně, by v budoucnu mělo zabránit přelití vody. Ukončení akce je naplánované na rok 2013.
Rybníky jsou však v současnosti v pronájmu Českého rybářského svazu. Ten je využívá ke své činnosti, zejména k chovu. Tyto aktivity ale bude muset v průběhu revitalizace značně omezit.

„Nerad bych to ještě komentoval. Přece jenom, dotace sice přislíbená je, ale neproběhlo žádné výběrové řízení na dodavatele stavby. Smlouva nám zatím trvá, nic není jisté,“ podotýká hospodář Českého rybářského svazu Zdeněk Coufal.

Rybníky postupně vypustí

To, že rybníky budou muset být postupně vypuštěny a předány zpátky městu, však rybáře pochopitelně netěší. „K prvnímu vypuštění by mělo dojít na podzim a na jaře. Myslím si ale, že letos revitalizace určitě nezačne,“ doufá Coufal. S tím souvisí i postupné snížení chovu ryb.

„Samozřejmě, rybníky po revitalizaci nebudou moci být využívané tak jako předtím,“ řekl místostarosta Jůzl. Podle jeho slov by na základě dotačních podmínek mělo dojít ke snížení chovu a rybníky by měly spíš sloužit na rekreační činnost. Vše však bude jasné až po instrukcích z ministerstva životního prostředí.

Opatrně ale podotýká, že pokud dojde ke zpětnému pronájmu rybníků Českému svazu rybářů, podmínky budou o něco těžší. „Podle mého názoru by naopak určitě měl být nižší nájem. Na rybnících totiž nebudeme moci hospodařit tak jako předtím,“ argumentuje Zdeněk Coufal.

V tomto týdnu proběhlo na radnici jednání mezi městem a rybáři. I když byly debaty o něco složitější, k dohodě nakonec došlo. „Myslím si, že jsme se navzájem pochopili,“ tvrdí místostarosta Libor Honzárek. „Podali jsme si ruce a dohodli se na další spolupráci. Například i ohledně harmonogramu prací, aby rybáři věděli, co a kdy bude přesně probíhat,“ řekl.

„Na podmínkách jsme se domluvili, ale určitě ještě dojde k dalšímu jednání,“ uzavřel Zdeněk Coufal.

Projekt za necelých 100 milionů

Na revitalizaci Cihlářského potoka dostalo město druhou nejvyšší dotaci v historii – devadesátiprocentní. Pět procent je státní dotace ve výši čtyři a půl milionu korun, 85 procent tvoří evropské peníze – něco přes sedmdesát osm milionů. Povinná účast města činí deset procent, což znamená necelých devět milionů korun. Celkové náklady na náročný projekt se vyšplhají na více než 96 milionů.