Největší zájem je například o počítačový kurz a účetnictví.

O podrobnostech a podmínkách spojených s rekvalifikací informuje čtenáře Deníku za havlíčkobrodský úřad práce jeho ředitel Martin Kouřil.

Kde mohou uchazeči o rekvalifikaci požádat a co si pod pojmem rekvalifikace představit?
Uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní na úřadě práce mohou, pokud je to nezbytné pro jejich další uplatnění na trhu práce požádat úřad práce o zařazení rekvalifikačního kurzu. Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopnosti a zkušenosti osoby, která se má rekvalifikovat.

Kdo o zařazení uchazeče do rekvalifikačního kurzu rozhoduje? Má zájemce na rekvalifikaci nárok automaticky a ze zákona?
O zařazení uchazeče či zájemce o zaměstnání do rekvalifikačního kurzu rozhoduje komise úřadu práce na základě písemné žádosti o rekvalifikaci. Na rekvalifikaci není právní nárok.

Platí si rekvalifikaci uchazeč sám?
V případě schválení žádostí o rekvalifikaci je s uchazečem či zájemcem uzavřena dohoda o rekvalifikaci, ve které jsou uvedeny podmínky její realizace. Uchazeči nebo zájemci o zaměstnání, který plní řádně všechny povinnosti vyplývající z dohody, úřad práce rekvalifikaci hradí v plné výši.

Má účastník rekvalifikačního kurzu ještě nárok na podporu v nezaměstnanosti?
Uchazeč o zaměstnání který se rekvalifikuje na základě dohody s úřadem práce, má po celou dobu rekvalifikace nárok na podporu ve výši 60 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

O jaké rekvalifikační kurzy je největší zájem?
Mezi nejžádanější rekvalifikace patří základy obsluhy osobního počítače, pokročilé kurzy obsluhy PC, kurzy účetnictví, svařování, kurzy určené pro pracovníky v sociálních službách, kurzy rozšiřující řidičská oprávnění, vazba květin, masér, kuchařské práce a podobně.

Konají se rekvalifikační kurzy v místě, například v Havlíčkově Brodě nebo se uchazeč musí smířit s dojížděním?
Tyto kurzy jsou zahajovány zpravidla pro větší skupinu osob, lze je organizovat i v okrese Havlíčkův Brod. Některé žádosti o rekvalifikační kurzy , které nejsou tak běžné, jako kadeřnice, realitní makléř nebo krupiér, jsou řešeny individuálně a žadatelé musejí počítat s dojížděním do vzdálenějších míst, kde se nachází zařízení oprávněné zajišťovat tyto rekvalifikace, Praha, Hradec Králové a podobně.

Kolik rekvalifikačních kurzů jste uskutečnili letos a kolik zájemců těmito kurzy prošlo?
Od počátku letošního roku bylo realizováno 46 rekvalifikačních kurzů, kterými prošlo 242 uchazečů nebo zájemců o zaměstnání.

Kde se může uchazeč s přehledem rekvalifikačních kurzů seznámit a kdo mu podá potřebné informace?
Přehled rekvalifikačních kurzů je možno nalézt například na internetových stránkách úřadu práce v Havlíčkově Brodě nebo také v databázích akcí dalšího profesního vzdělávání, případně aktuální informace o rekvalifikačních kurzech lze získat při osobní návštěvě na oddělení poradenství úřadu práce v Havlíčkově Brodě nebo telefonicky u poradkyň pro rekvalifikaci.