Chránit noční klid, omezit hlučné činnosti v době pracovního klidu a státem uznávaných svátcích má nová vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, kterou se usneslo vydat zastupitelstvo města. „Zastupitelé tak učinili podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,“ upřesnil starosta Jan Štefáček.
„Já takovou vyhlášku jen vítám. Když přijdu po noční z práce domů a chci se vyspat, začne soused v šest hodin řezat na cirkulárce a mám po klidu. Každá domluva je marná, vyhlášku snad respektovat bude,“ stěžuje si paní Alena z Přibyslavi.

Vyhláška vymezuje činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě Přibyslav. Noční klid je podle vyhlášky vymezen dobou od 22 hodin večer do 6 hodin ráno. Výjimkou je pouze tradiční přibyslavská pouť, kdy se počátek nočního klidu v pátek a v sobotu posunuje na 23.55 hodin. Vyhláška omezuje i používání některých hlučných strojů, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů.

Tyto práce lze provádět v době pracovního klidu a svátcích pouze v době od 9 do 18 hodin. „Já na tom nevidím nic divného, například v sousedním Německu se motorové pily a cirkulárky nesmějí o víkendu někde používat vůbec, a to ani během dne,“ říká Marie Smíšková z Havlíčkova Brodu.