Práce na obchvatu České Bělé a také u Květinova, kde vzniká nový silniční most, běží podle harmonogramu. Dokončena bude také oprava mostu u Michalovic. Potvrdila to ředitelka jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic ČR Marie Tesařová.

„Výstavba silničního obchvatu České Bělé, jehož součástí bude i most o sedmi polích, je financována z pětaosmdesáti procent penězi Evropské unie z Operačního programu doprava. Jiná situace je ale v Květinově, kam jdou ryze české peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ vysvětlila Tesařová.

Připustila, že včasné zahájení stavby mostu v Květinově na jaře loňského roku, zabránilo možným problémům s financováním, které mohly, a to v souvislosti se současnou krizí, nastat. Jak se to ostatně už stalo na mnoha dopravních stavbách po celé České republice.

Dokončení coby nejlepší konzervace stavby

„Práce v Květinově už jsou ale v takové fázi, kdy nejlevnějším způsobem případné konzervace stavby, je její úplné dokončení. Most bude zprovozněn za určitých dopravních omezení už v září a zcela dokončen v říjnu tohoto roku,“ konstatovala Tesařová. Zhruba ve stejném termínu by měly stavební čety opustit i most v Michalovicích.

Stavba obchvatu České Bělé patří, a to nejen nákladově, ale i rozsahově, k největším stavbám, které jihlavské ředitelství silnic a dálnic na Vysočině v současné době realizuje. Přesahuje ji pouze výstavba obchvatu Moravských Budějovic na Třebíčsku. „Celkové náklady v České Bělé dosáhnou půl miliardy korun,“ uvedla Tesařová a dodala, že suma proinvestovaná v Květinově se bude pohybovat kolem sto šedesáti pěti milionů korun. Oprava mostu v Michalovicích pak spolkne dalších dvacet milionů.

Mezi silniční stavby, které byly v letošním roce na Havlíčkobrodsku už dokončeny, patří i kompletní obnova živičného povrchu vozovky silnice I/38 mezi Habry a Havlíčkovým Brodem v délce patnácti kilometrů. Tato oprava stála téměř dvě stě milionů korun.

Před dokončením je i rekonstrukce křižovatky Humpolecká – Masarykova v Havlíčkově Brodě. „Vím, že tato rekonstrukce zkomplikovala mnohým lidem život, ale byla už nezbytně nutná. Z technického hlediska byla křižovatka v naprosto katastrofálním stavu. Jsem ráda, že se nám společně s havlíčkobrodskou radnicí a dalšími subjekty podařilo dosáhnout výrazného urychlení postupu prací. Křižovatka byla zprovozněna o celý měsíc dřív,“ poznamenala Tesařová. Dá se předpokládat, že také datum úplného dokončení prací bude jiné, než je avizovaný 30. říjen letošního roku.

Obchvat Česká Bělá

Projekt počítá s výstavbou silničního tělesa v celkové délce hlavní trasy 3,235 km. Stavba je řešena jako úplný obchvat obce, která je na obchvat připojena třemi křižovatkami. Křižovatka ve směru od Havlíčkova Brodu je navržena jako mimoúrovňová se dvěma větvemi. Její součástí bude i nadjezd, který vytvoří třípolový most v délce dvačtyřiceti metrů. Ostatní křižovatky jsou řešeny jako úrovňové.
Součástí obchvatu je i sedmipolový most přes říčku Bělou a silnici II/351 z České bělé do Přibyslavi. „Most dosáhne výšky dvaceti sedmi a délky 289 metrů. Vytvoří ho šest pilířů a dvě opěry,“ popsal rodící se nejvyšší a zároveň i nejdelší most na Havlíčkobrodsku, stavbyvedoucí Přemysl Pavka z dodavatelské firmy Sangreen Praha. Výstavba mostu, jehož cena dosáhne stošedesátipěti milionů korun, by měla skončit letos v listopadu. Celý obchvat předá ředitelství silnic a dálnic do užívání na podzim roku 2010.

Most u Michalovic
Rekonstrukce mostního svršku, zábradlí, říms, vozovky a dalších částí silničního mostu u Michalovic byla za omezení dopravy zahájena v květnu letošního roku. Práce tam potrvají do poloviny října 2009.

Most u Květinova
Havarijní stav stávajícího, byť už v minulosti několikrát opravovaného mostu z roku 1850, a také přeložka nebezpečného úseku silnice I/34 mezi Květinovem a Věží byly hlavní důvody, proč se jihlavské ředitelství silnic a dálnic do stavby silničního mostu a zhruba osmi set metrů nové komunikace u Květinova pustilo. Vlastní těleso mostu vytvoří monolitický přepjatý nosník o šesti polích. Jeho délka dosáhne 160 metrů.
Není bez zajímavosti, že investor v rámci celé stavby opraví i výše zmíněný původní most přes Perlový potok. „S obcemi jsme se totiž dohodli na tom, že most bude i dál sloužit coby součást účelové komunikace, ve kterou se současná silnice po dokončení stavby změní,“ uzavřela Marie Tesařová, ředitelka jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic ČR.