„Projekt Vzdělávejte se, jehož první část nedávno skončila, je projektem financovaným Evropským sociálním fondem a je zaměřen na zaměstnavatele, kteří v důsledku celosvětové finanční krize musí omezovat výroby ve svých provozech,“ upřesňuje ředitel Úřadu práce Havlíčkův Brod Martin Kouřil.

V rámci projektu mohou zaměstnavatelé získat prostředky na uskutečnění vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance, kteří jsou ohroženi negativními důsledky organizačních změn v podniku právě v důsledku krize.

Hradí i cestovné

Zaměstnancům se tak dostane možnosti účastnit se dalšího vzdělávání, zdokonalit svoje odborné znalosti, dovednosti a kompetence v rámci takzvaného obecného vzdělávání, kam patří například práce s počítačem. Zaměstnavatelé tak získají prostor pro efektivnější řešení personální situace v podniku v období krize. „V rámci projektu jsou zaměstnavatelům vypláceny náklady na školení zaměstnanců podle podmínek ve výši 60 až 100 procent nákladů, náhrada mzdy včetně odvodů zaměstnancům na dobu školení,“ zdůrazňuje úřad práce. Stejně tak jsou hrazeny cestovní výdaje zaměstnanců, kteří na kurzy dojíždějí.

Do první fáze projektu vstoupilo 11 firem z Havlíčkobrodska, ve 445 kurzech se vzdělalo 544 zaměstnanců, celkově jim bylo z Evropského sociálního fondu vyplaceno 4,9 milionu korun. Kurzy bylo ale nutné uskutečnit v průběhu měsíce a půl, což bylo náročné pro firmy, zaměstnance i UP. Všechny kurzy se podařilo uskutečnit. Souběžně s tím jde grantový projekt Školení je šance podporující systém vzdělávání ve firmách.

„Nejde o nárokovou dávku. Zásadní slovo má výběrová komise na úřadu práce, která posuzuje zpracování a význam jednotlivých žádostí,“ připomíná mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Štěpánka Filipová.

Krok k efektivitě

MPSV se rozhodlo ke krokům, které by měly napomoci k efektivnímu a plynulému čerpání podpory. Zaměstnavatelé, kteří mají o projekt zájem, budou žádat na úřadu práce podle místa výkonu práce, kde je jejich pracoviště a provozovna, nikoli podle sídla zaměstnavatele. Vztahuje se to na území celé ČR, s výjimkou Prahy.

Vzdělání, které účastníci kurzu absolvují, se podle MPSV nevztahuje pouze na současné nebo budoucí postavení zaměstnanců v určitém podniku, ale poskytuje jim kvalifikace ve větší míře přenositelné do ostatních podniků nebo pracovních oborů.