Podle starosty Jana Štefáčka se tento svoz provozoval dvakrát do roka, ale přinášel jen problémy. „Majitelé si odpady ukládali na chodníky před domem, odpad tam ležel několik dnů. Hromady se stávaly centrem zájmu různých sběračů, návštěvníci z okolních obcí si je pletli se skládkou. Výsledkem byl neuvěřitelný nepořádek a nakonec i nemalé výdaje z městské pokladny,“ konstatuje starosta.

Nápad přišel ze Žďáru

Inspiraci, jak svážet odpad jinak, našli přibyslavští radní nakonec v nedalekém Žďáru nad Sázavou. Místo několika dnů se svoz velkoobjemového odpadu pokusí zvládnout během jednoho až dvou dnů za pomoci soukromé firmy, která se svozem odpadu léta zabývá.

„Situace bude vypadat následovně: místo jednoho až dvou našich traktorů vyrazí na sběrná místa řada svozových vozů vybavených kontejnery s mnohem větším počtem pracovníků. Velkoobjemový odpad už nebude před domy ležet několik dnů, ale během jednoho dne zvládneme uklidit město, během druhého dne pak okolní obce patřící pod naši správu,“ vysvětluje starosta.

Ač to může na první pohled vypadat, že větší počet svozových vozů a lidí zvýší výdaje, podle starosty je opak pravdou. Jak říká, radnice provedla propočet a zjistila, že naopak ušetří.

„Dřív jezdily jeden až dva traktory na jedno místo několikrát. To znamenalo větší výdaje především za pohonné hmoty. To by se už podle nového způsobu dít nemělo,“ zdůrazňuje starosta.

Zároveň připomíná, že nový způsob svozu velkoobjemového odpadu se nijak nezapíše do tradičních poplatků za komunální odpad, který občané Přibyslavi každoročně platí.

Doufá, že se obyvatelé Přibyslavi naučí daleko víc využívat nedávno otevřený sběrný dvůr v areálu skládky komunálního odpadu v Ronově nad Sázavou, jež je pro veřejnost dostupný prakticky denně.