Změny se budou týkat hlavně stávajícího školního loga (na snímku). „Nechceme zničit logo školy, chceme ho jen barevně upravit a zmodernizovat,“ vysvětloval organizátor soutěže učitel Daniel Koráb.

Soutěž je určená v první řadě pro současné i bývalé studenty gymnázia, přihlásit se do ní ale mohou i ostatní zájemci kromě firem.

Vytvoření nového vizuálního stylu školy zahrnuje také například grafické řešení hlavičkového papíru, pozvánek, plakátů nebo webových stránek. Vítězný návrh se možná objeví i ve výzdobě školy.

Hotové práce je možné odevzdávat na CD v ateliéru výtvarné výchovy do dvanáctého prosince. O ceně pro vítěze zatím není rozhodnuto. Organizátoři soutěže plánují finanční odměnu, pokud by se ji nepodařilo zajistit, obrží nejlepší návrh pravděpodobně věcnou cenu.

Zuzana Klementová