„Přijedou turisté a hádají se se mnou, jak to tedy bylo. Kde ten blábol vzniknul, nevíme. Asi před dvěma lety jsem psala místním organizacím, které měly tyto informace na stránkách, ale problém přetrvává,“ vylíčila potíže pracovníků muzea a informačního centra jejich vedoucí Anna Šauerová. Chybné údaje si navíc stihly najít cestu na informační letáky a na řadu internetových turistických stránek.

„Na místě dnešního zámku stával původní gotický hrad z první poloviny 13. století, doby, kdy se v Přibyslavi dolovalo stříbro. V roce 1424 byl dobyt husity a poté obnoven. Hrad počátkem 16. století zpustl, místo něho byl vybudován renesanční zámek,“ dočtou se zvídaví turisté ještě dnes na starých stránkách přibyslavského Centra hasičského hnutí. Na nových stránkách, které hasiči letos spustili, jsou chybné informace z popudu městského informačního centra opravené. Mylný údaj je také na stránkách hotelu Přibyslav. „Podívám se na to. Asi se to tam přetáhlo ze starých stránek,“ reagoval na upozornění ředitel hotelu Jiří Votava.

Gotický hrad v Přibyslavi skutečně stával, ale zhruba o dvě stě metrů dál, v dnešní Vyšehradské ulici. Vypálila ho husitská vojska, zbytky hradu později rozebrali místní na stavbu domů. Dodnes je tam patrný zbytek opevnění. Zámek byl vystavěn na místě, kde stával zpustlý dvorec.

Štola pod kostelem zůstává záhadou. Podle geologického průzkumu je v tamních horninách velmi málo stříbra. „Buď se tam někdo pokoušel o těžbu, nebo to mohla být úniková chodba z města,“ vysvětlovala Šauerová. Druhá varianta má ale háček, protože štola ústila těsně pod hradbami, kde by uprchlíci snadno padli do rukou útočníků.

Zuzana Klementová