V minulosti se podle mluvčí na infekčním oddělení nemocnice objevily asi čtyři případy podezření na prasečí chřipku. Dva mladá lidé byli hospitalizováni po návratu ze zahraničí, ale výsledky vyšetření byly negativní. V dalším případě šlo o rodiče a dítě, kde u dítěte se nález potvrdil, u dospělého nikoliv.

„Dítě bylo propuštěno do domácího ošetřování, ale podle našich informací se mu daří dobře a je mimo jakékoliv nebezpečí,“ informuje mluvčí a zdůrazňuje, že nemocnice je na možnou pandemii chřipky připravena a bude v případě nutnosti postupovat podle pandemického plánu sestaveného krajem Vysočina. Podle praktického lékaře Jaroslava Pučalíka z České Bělé není třeba vyvolávat kolem prasečí chřipky paniku.

„Zatím jsem se nesetkal s případem, že by u pacienta bylo nějaké vážné podezření na prasečí chřipku. Pacienti chodí na běžné přeočkování proti sezónní chřipce a pokud vím, nepanikaří obavami z nákazy,“ zdůrazňuje lékař.

Nicméně rozeznat běžnou sezónní chřipku od tolikrát citované prasečí běžným vyšetřením nelze, pokud to pacient nemá, obrazně řečeno, napsané na čele.
Podle lékaře Pučalíka musí splňovat určitá kritéria, co se týče zdravotních obtíží a především přijít do kontaktu s někým, kdo tuto chřipku má nebo měl. Pak zdravotník odešle pacienta na odborné vyšetření na hygienu.