Od roku 1975 zde totiž bydlela režimu nepohodlná zpěvačka Marta Kubišová. „To sem jezdili tajní. Martu Kubišovou navštěvovali Pavel Landovský, Pavel Kohout a Václav Havel,“ vzpomíná nad obecní kronikou pohledský kronikář Josef Pokorný. Největší potíže nastaly od roku 1977, kdy Marta Kubišová podepsala Chartu 77. Domek, který místní pomohli zpěvačce opravit, byl pod dohledem, kroužila kolem něj neznámá auta.

Na černé listině

Tím však problémy s úřady neskončily. Když chtěli Pohledští opravit silnice, na příslušném podniku neuspěli. „U vás je vše spojené s tou Kubišovou, tak s tím nepočítejte,“ zaznamenává místní kronika nevlídnou odpověď, kterou tehdy dostali. Dokonce ještě v roce 1988, dva roky poté, co se zpěvačka odstěhovala zpět do Prahy, nebyla obci povolena stavba nové školy, kterou Pohled již tehdy nutně potřeboval.

„Přitom ale ONV v Brodě dalo souhlas, aby si Marta Kubišová v Pohledu koupila nemovitost. Takže to nebyla čistě věc Pohledu,“ míní Pokorný.

V dřívějších letech byla obec vybavenější než dnes. Kromě prodejny Jednoty a dvou pohostinství tu byl známý obchod a pekařství u Tajovských, vyhlášený výborným pečivem a chlebem. „Lidé do pekárny k Tajovskům chodili před vánočními a velikonočními svátky s doma připravenými vánočkami a mazanci, aby jim je tam upekli. To byla jistota, že budou dobré a vzhledné,“ popisuje Pokorný.

V místní Jednotě bylo možné zakoupit průmyslové zboží jako pračky, ždímačky nebo ledničky. V roce 1989 byla v centru obce zřízena veřejná telefonní budka, vzniklo nové hřiště u základní školy a nově postavený televizní převaděč nad obcí umožnil občanům sledovat i druhý televizní program.

Havla někdo strhával

Sedmnáctého listopadu se v Pohledu ani v přilehlém okolí nic nedělo. Události se v nedalekém Havlíčkově Brodě daly do pohybu až na konci listopadu, kdy se konala generální stávka.

„V Pohledu se objevila řada letáků až prvního prosince ve výkladech prodejny Jednoty,“ píše se v místní kronice. Podobná sdělení se postupně rozšířila i na další místa v obci. Letáky s fotografií Václava Havla někdo stále strhával, podezřelí z toho byli místní komunisté. Dvanáctého ledna 1990 navštívil obec ministr federální vlády Ladislav Dvořák.

„Tenkrát se pořád schůzovalo,“ ukazuje Pokorný zápisy v kronice.

Pohled se v červnu roku 1990 dočkal prvních svobodných voleb od roku 1946. Plakáty politických stran se tehdy lepily skoro všude, jak je to zdokumentováno v místní vzorně vedené fotokronice.

Pohledští Skauti mohli oficiálně obnovit svou činnost, uspořádali tábor u Stříbrných Hor a prozkoumali zbytky tvrze Hadrburk, která nedaleko obce střežila kdysi významnou obchodní stezku. Atmosféra uvolnění se projevila také na místní tradiční svatoanenské pouti. „Lidé doslova vychutnávali náboženskou svobodu,“ zaznamenal své dojmy z pouti tehdejší kronikář.

Zuzana Klementová