I dnes se tady děti učí, měla by být ale postavena škola nová. Příznivci významného umělce se proto rozhodli nenechat jeho rodný dům zchátrat.

„Třetího září loňského roku jsme založili sdružení Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici. Naším cílem je pečovat o malířův rodný dům a jeho bezprostřední okolí po dobu, kdy zde funguje škola,“ vysvětluje Ladislav Langpaul z komunikační agentury Srdce Evropy.

Sdružení navázalo partnerství s obcí Okrouhlice, a jakmile bude postavena nová škola, chce v rodném domě autora děl Kavárna či Motivy z Bretaně, zřídit muzeum a současně centrum zdejšího kulturního života.

„Nejvíce jsme se báli toho, že dům nakonec zchátrá, což jsme v žádném případě nechtěli dopustit. Dostali jsme příspěvek od Purkyňovy nadace. Byl spíše symbolický, padesát tisíc korun, ale pro nás to byla první vlaštovka ohlašující, že nás někdo bere vážně a chce pomoci,“ říká s úsměvem Langpaul.

Díky podpoře Purkyňovy nadace se rozjela u okrouhlické školy první fáze prací pod vedením brigádníků z čela sdružení Jana Zrzavého. „Opravovali a upravovali jsme exteriéry kolem jeho rodného domu, před školou jsme opravili zchátralou zeď, upravili prostranství, postavili jsme zde také informační tabuli a dva reflektory, které poprvé oficiálně svítily pátého listopadu v den malířova narození,“ vypráví Langpaul.

Podruhé byl pak dům Jana Zrzavého osvětlen sedmého listopadu u příležitosti průvodu svatého Martina. „Lidé tady v Okrouhlici byli nejdříve k našim snahám trochu skeptičtí, ale když viděli, že to má smysl, začali nám pomáhat. Třeba místní živnostník provedl tesařské práce, okrouhlický truhlář zase vyrobil zdarma část informační tabule, za což jsme moc vděčni,“ míní Langpaul.

Práce za čtvrt milionu

Brigádníci strávili pracemi kolem domu Jana Zrzavého neuvěřitelných 580 hodin, hodnota jejich práce tak přesáhla čtvrt milionu. Přispěla i obec a soukromí dárci. „Dokud se v budově učí, zaměřili jsme se hlavně na exteriéry, zanedbanou zahradu, plot, nezpevněný příjezd. Chceme ve zvelebování okolí domu pokračovat i v příštím roce. Vše ale závisí na reakci nadací, kam jsme posílali žádost o granty,“ plánuje Langpaul.

Sdružení požádalo o tři granty. „Jedna z nadací, kterou jsme znovu oslovili, je Purkyňova nadace, která nám přispěla již letos. Její zástupci se byli dokonce na naši práci podívat a slíbili, že nějaký příspěvek určitě dostaneme. V druhém případě jsme úspěšní nebyli, takže máme ještě jedno želízko v ohni,“ říká Langpaul. „ Máme přislíbenu i pomoc od obce, ale radost by nám udělala byť malá podpora místních firem“.

Sdružení také usiluje o to, aby se o životě Jana Zrzavého co nejvíce vědělo i v širokém okolí Okrouhlice. „Snažíme se vstoupit do jednání s Galerií Vysočiny v Havlíčkově Brodě a máme uzavřeno partnerství s občanským sdružením v Krucemburku, kde je Jan Zrzavý pochován,“ objasňuje Langpaul.