„Naše nemocnice se snaží zavádět moderní metody v oblasti diagnostiky. Právě velmi dobré zázemí pro diagnostiku a výsledky v léčbě nemocných posouvají havlíčkobrodskou nemocnici na stále vyšší úroveň,“ zdůrazňuje mluvčí nemocnice Petra Černo.

Právě oddělení patologie zavedlo na podzim na svém pracovišti laboratorní metodu - takzvanou imunohistologii využívající protilátek v diagnostice zejména nádorových onemocnění.

Podle tamních lékařů je to nezbytný a dnes již nutný pomocník nejen při určování povahy onemocnění, ale i stěžejní vyšetření pro další terapii. Například, jak správně stanovit hormonální a antihormonální léčbu při rakovině prsu.

Imunohistologie

„Imunohistologie je standardní laboratorní metoda využívaná na odděleních patologie k diagnostice nádorových i nenádorových procesů v různých orgánech. Napomáhá k odlišení nezhoubných a zhoubných nádorů, k přesnějšímu určení typu nádoru. Nezastupitelné a klíčové místo má imunohistologie při stanovování hormonálních příjemců v buňkách zhoubných nádorů prsu, kdy na základě tohoto vyšetření je posléze onkologem indikována antihormonální léčba rakoviny prsu,“ vysvětluje podstatu imunohistologie primář oddělení Roman Boháč.

Jedná se o laboratorní postup, kdy podle primáře komerčně dodávané specifické protilátky proti tkáňovým antigenům reagují s vyšetřovaným materiálem a v případě pozitivního výsledku se tento projeví ve světelném mikroskopu hnědým zbarvením vyšetřované tkáně.

Když se buňky zbarví

„Příklad - zhoubný nádor vycházející ze sliznice tlustého střeva - adenokarcinom, v jehož buňkách se nachází antigeny, takzvané cytokeratiny. Použijeme-li protilátku proti cytokeratinům, vidíme v mikroskopu hnědě zbarvené nádorové karcinomové buňky. Pokud by se jednalo o jiný nádor, například zhoubný kožní melanom, jeho buňky by nereagovaly, nenabarvily by se hnědě, neboť melanom má ve svých buňkách schovány jiné antigeny a nemá cytokeratiny. Na tento druh nádoru bychom museli použít jinou protilátku,“ popisuje celý diagnostický proces zkušený patolog.

K zavedení imunohistologie museli zdravotníci pořídit digitální vodní lázeň, ve které dochází k demaskování antigenů, dále pak protilátky proti různým antigenům a další nutné vybavení.

„Cílem zavedení této metody je zkvalitnění poskytovaného servisu pro klinické obory a samozřejmě zkvalitnění námi poskytovaných diagnostických služeb,“ konstatuje mluvčí nemocnice Petra Černo.

„Do budoucna chceme rozšířit imunohistologickou metodiku zavedením vyšetřování pomocí dalších dostupných protilátek, což povede k ještě většímu posunu v rámci diagnostického procesu ku prospěchu pacientů,“ sděluje na závěr primář Boháč.