Dokončují se poslední úpravy. Hlavní budova je již zastřešena a omítnuta, parkoviště kolem ní čeká na dláždění, dokončují se i příjezdové komunikace.

Ve vnitřních prostorách stavby se dokončují rozvody energií a montáže jednotlivých zařízení. Z okolí celého staveniště postupně mizí ploty a těžká technika.

Vše směřuje k datu 24. listopadu, kdy by měla proběhnout kolaudace areálu. Noví pracovníci přivítají zákazníky 3. prosince.

K areálu Billy patří také nová autobusová čekárna a objízdné trasy pro autobusy, které Billa městu bezúplatně převede. Město Ledeč nad Sázavou teď čeká na jejich kolaudaci.