„Minulý týden jsem od děkana fakulty profesora Petra Štěpánka dostala vyjádření, že se akademický senát stavební fakulty rozhodl poskytnout na realizaci své pobočky v našem městě sedmnáct milionů korun,“ uvedla starostka Havlíčkova Brodu Jana Fischerová.

Starostka ihned zařadila tuto informaci do podkladů pro jednání zastupitelstva, které se jí v pondělí zabývalo. „Zastupitelé mi při jednání dali kompetence k tomu, abych dál za město vyjednávala podmínky ke zřízení pobočky VŠ,“ informovala Fischerová.

Projekt je v rukou tří stran – Fakulty stavební VUT v Brně, města Havlíčkův Brod a kraje Vysočina, který vlastní areál střední zemědělské školy.
„Zastupitelům kraje jsem stanovisko Městského úřadu v Havlíčkově Brodě i stavební fakulty ihned předala. Budou se podklady zabývat patnáctého prosince na svém jednání. Zatím tedy projekt neodsouhlasili ani neprojednali,“ objasnila starostka.

Kraj VŠ podpoří

Podle radní kraje Vysočina pro oblast školství Marie Kružíkové kraj projekt určitě podpoří. „Vznik pobočky Fakulty stavební Vysokého učení technického v Havlíčkově Brodě rozhodně podporujeme a jsme ochotni dát k těmto účelům k dispozici v této době málo využívaný areál střední zemědělské školy, který by vyhovoval,“ vyjádřila stanovisko kraje Kružíková.

Podle ní by se mohlo začít s realizací téměř okamžitě. „S ostatními stranami zbývá vyladit pouze podmínky, ale mohu říci, že kdyby chtěli začít se zřízením pobočky hned, teoreticky by to bylo možné,“ usmívá se radní.

Učit mohou hned

Na střední zemědělské škole v Havlíčkově Brodě je v současné době otevřeno pět tříd, pro studenty je však již připraven areál v Humpolci. „Tam budou mít studenti nové pokoje na internátě, nové učebny i kotce pro psy, kteří sem budou převezeni,“ dodává Kružíková.

„Rozhodně bychom uvítali, kdyby výuka na pobočce stavební fakulty začala v Brodě co nejdříve,“ uzavírá radní.

Podle starostky města Jany Fischerové může být konečná částka realizace projektu vyšší i nižší, než jakou akademický senát stavební fakulty schválil. Možnost umístění pobočky vysoké školy do Havlíčkova Brodu je však podle ní jednoznačně přínosem.

„Kladem je rozhodně příliv mladých lidí do města, stejně tak rozvoj stavebnictví v regionu, to vše chceme podporovat,“ vyjádřila podporu projektu Jana Fischerová.

Už v době, kdy se o možné realizaci začalo mluvit, našla své zastání i u potenciálních studentů, v současné době studujících na brodské střední škole stavební. Ti by tak získali jedinečnou možnost studovat vysokou školu téměř v místě svého bydliště.

„Určitě by to bylo super! Ve studiu bych pokračovat chtěl, a kdyby škola byla tady, bylo by to i finančně mnohem méně nákladné,“ vítal tuto variantu student stavební školy Jan Karel z Brodu.

„Bylo by to skvělé a také mnohem výhodnější pokračovat přímo v Brodě a nemuset jezdit do Brna nebo Prahy,“ souhlasila Kristýna Boháčová z Hlinska.
Podle starostky by zde mohli první studenti nastoupit ve školním roce 2011/2012.