S nadsázkou zahájil debatu o rozpočtu na rok 2010 pravidelné tiskové konferenci starosta města Přibyslav Jan Štefáček. Rozpočet města zatím prošel dvojím čtením, bez dalších připomínek schválen by měl být v polovině prosince. největší investiční akcí jsou opravy komunikací.

„Letos jsme provedli první etapu rekonstrukce čtvrti Básníků, celou jsme ji financovali z rozpočtu města. Náklady činily 23,3 milionů korun. V příštím roce to má být další investice do druhé etapy oprav komunikací ve čtvrti, která bude stát 14,7 milionů korun, opět z rozpočtu,“ konstatoval starosta. Přibyslav se ale v příštím roce nechystá jen na komunikace.

Ve hře jsou ještě další finančně náročné akce. Město plánuje stavbu cyklostezky, rekonstrukci kostelní věže a nebo náročnou přestavbu už nevyhovující přibyslavské základní školy.

„Na tyto investiční akce budeme žádat dotaci z evropských peněz. To se neobejde bez finanční spoluúčasti města. Potřebovali bychom tak 50 milionů korun,“ vysvětlil Štefáček, proč radnice uvažuje vzít si na rok 2010 úvěr.

Podle Štefáčka se tím město nedostane do žádných problémů. „Letos jsme již dospěli k závěru splátky úvěru, který jsme si vzali v minulosti na přestavbu mateřské školy. Proto by pro nás nebyl problém úvěr získat,“ upřesnil starosta.