Asi čtyřicet členů má občanské sdružení Farg - záchranná při Střední a Vyšší odborné zdravotnické škole v Havlíčkově Brodě. „Všichni členové občanského sdružení jsou žáky naší školy. Sdružení vzniklo z aktivity samotných studentů,“ informovala ředitelka školy Naděžda Vrbatová.

Studenti, budoucí zdravotníci, se aktivně zajímali o znalosti poskytování první pomoci, organizovali preventivní akce upozorňující na možnost nákazy virem HIV. "Nejdůležitější je lidské zdraví a život,“ je přesvědčena studentka Michaela Enderlová.

„Nejdřív jsme založili skupinu mladých zdravotníků v rámci Českého červeného kříže Red cross. Pak jsme přišli na nápad založit občanské sdružení, teď už pod novým názvem Farg – záchranná. Vzniklo původně jako projekt pod názvem Help Trans. Později se jeho aktivita vyvinula a nyní má čtyři základní celky zaměřené na předlékařskou první pomoc, prevence HIV/AIDS, maskování poranění a sebeobranu,“ dodala Michaela Enderlová.

Členové Fargu, z nichž někteří budou za rok či dva maturovat, vyučují například první pomoc i svoje mladší kamarády z nižších ročníků.

Přátelství s italskými záchranáři

Za významný počin považuje Michaela Enderlová navázání kontaktů s italskou záchranářskou asociací. „Studenti navázali kontakt prostřednictvím internetu, opět sami z vlastní iniciativy. Pro nás bylo až trochu překvapením, že záchranáři z Itálie měli zájem nejen o kontakty, ale také byli ochotni vyměňovat si zkušenosti při společných akcích,“ pochválila aktivitu studentek ředitelka Vrbatová.

„Jak jsme zjistili, někteří italští záchranáři jsou dospělí lidé středního věku a nečekali jsme, že budou ochotni spolupracovat se studenty, téměř ještě dětmi,“ doplnila ředitelka Naděžda Vrbatová.

Například nedávno uskutečnili italští záchranáři návštěvu a společné cvičení v Havlíčkově Brodě. Příští rok na jaře se zase studenti z Fargu chystají do Itálie.