Jak vypadá systém přednemocniční neodkladné péče na jih od našich hranic, si mohli vzájemně porovnat účastníci setkání italských zdravotnických záchranářů se studenty Střední zdravotnické školy v Havlíčkově Brodě, které pořádalo studentské občanské sdružení Farg.

Že se tento systém liší dost výrazně, potvrdila Deníku mladá začínající lékařka Carlotta Palazzo z Milána.

Systém přednemocniční neodkladné péče není v Itálii centralizovaný pod zdravotnickou záchrannou službu jako v Čechách. Kromě stálých zdravotnických ambulancí se do něho zapojuje množství různých organizací a občanských sdružení zaměřených na poskytování první pomoci, kde často pracují i různí dobrovolníci.

„Já pracuji v současné době v organizaci, která se jmenuje Cappo Servizio. Tyto samostatné organizace fungují na základě smluv, které uzavírají s příslušným městem nebo regionem,“ vysvětlila italská lékařka.

V ambulanci tohoto sdružení jsou stabilně zaměstnáni asi tři zdravotníci, z toho jeden je šéf ambulance, druhý je zdravotnický záchranář a jeden řidič sanitky. „Občas může organizace přijmout na výpomoc jednoho studenta zdravotníka,“ upřesnila Carlotta.

Do jaké doby mají být záchranáři na místě nehody, se od českého systému podle Carlotty Palazzo zase tak moc neodlišuje.

Například ve městě, jako je Miláno, je to kolem čtyř minut, v regionech a odlehlých oblastech se časy prodlužují na deset, patnáct, ale i na dvacet minut. Italský systém přednemocniční neodkladné péče také nepočítá s tím, že by při každém výjezdu měl být v posádce lékař.

Hlavně ušetřit

„V posádce je hlavně zdravotnický záchranář, který, když ví, že případ je skutečně vážný a on sám pacientovi pomoci nedokáže, nechá ho naložit do sanitky a odvézt do nejbližší nemocnice,“ uvedla italská lékařka. I způsob poskytování první pomoci pacientovi se v Čechách a v Itálii liší, což poznali na vlastní kůži čeští záchranáři při společném cvičení.

„Italský zdravotnický systém se snaží o pacienta postarat tak, aby vyloučil dlouhodobé zdravotní postižení nebo dokonce invaliditu, která by byla pro systém ekonomicky náročnější,“ vysvětlila lékařka.

V praxi to znamená, že když bude mít italský zdravotnický záchranář před sebou pacienta s poraněním hrudníku a zároveň podezřením na úraz páteře, ošetří nejdřív páteř. Protože v případě poranění páteře hrozí doživotní invalidita, která by se italskému zdravotnickému systému pořádně „prodražila“, český záchranář podle studentů Střední zdravotnické školy ošetří pacienta v opačném pořadí.