V některých městech se uchazečů hlásí desítky, ale zaměstnavatelé jsou zatím skeptičtí a tvrdí, že prvotní zájem je jedna věc a skutečná aktivita při práci věc druhá.

Zatím jen dva zájemci se přihlásili městskému úřadu ve Ždírci nad Doubravou. „Jeden ze zájemců je žena, která bude pečovat o veřejnou zeleň. Druhý je mladík, který se přišel zatím jen zeptat na podrobnosti,“ říká šéf Služeb města Ždírec Bohumír Nikl. Zájemci o veřejnou službu by měli ve Ždírci na starost především úklid veřejných prostranství, údržbu veřejné zeleně. Nebudou pracovat s žádnou složitou technikou, pouze s běžným pracovním nářadím.

Pomoc nebo problém?

Více než desítku uchazečů eviduje chotěbořský Teles. „Uchazeče jsme vybírali ve spolupráci se sociálním odborem města. Veřejná služba ale není záležitost jednoduchá,“ konstatuje jednatel Telesu Miroslav Uchytil. Jak upřesňuje, nejde v tomto případě o kvantitu uchazečů, jako spíš o kvalitu.

"Zájemců je teoreticky dost, ale teprve čas prověří, jak jsou ve skutečnosti ochotni pracovat,“ vysvětluje Uchytil. V takovém případě se pak ukáže, zda novelizací zákona o pomoci v hmotné nouzi a institutu veřejné služby nepřibudou potenciálním zaměstnavatelům spíš problémy. Podle Uchytila se jedná o uchazeče, kteří jsou bez práce půl roku a více. Jejich pomoc by mohla být teoreticky pro město přínosem, zvlášť v situaci, kdy na vedení radnic spadla další novelou zákona veškerá starost o úklid a údržbu místních komunikací. Ani v Chotěboři se nemusejí uchazeči obávat práce se složitými stroji. Podle Uchytila budou pracovat jen se základním nářadím.

Mít šťastnou ruku

Podle starosty Habrů Jiřího Rainiše záleží hodně na tom, jak šťastnou ruku má zaměstnavatel při výběru uchazečů o práci. „Setkal jsem se s případem, kdy byla každá domluva marná a dotyčný člověk si dělal, co chtěl. Záleží na samotných lidech,jestli se jim skutečně pracovat chce,“ míní Rainiš.

Jak dodává, nesetkal se ale nikdy s případem, že by nezaměstnaný přišel na radnici sám a ptal se, zda pro něho nemají nějakou práci. Teď se možná situace změní.

Veřejnou službu podle novely zákona vykonávají lidé, kterým jsou déle než půl roku poskytovány dávky v hmotné nouzi. Veřejnou službou se rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce, zejména při zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. Motivací k výkonu veřejné služby je poskytování a výše příspěvku na živobytí.