Ani bez takových nepopulárních, leč nutných kroků se neobejde výstavba nové kanalizace a čistírny odpadních vod v Sobíňově na Ždírecku. „Tím, že bude v obci kanalizace včetně čistírny odpadních vod, musí být každý dům napojen buď na stávající, nebo novou kanalizaci,“ upřesnil starosta Václav Ležák.

Výjimkou jsou pouze části obce Hlína, Zvolanov a Markvartice. Osada Hlína nemá vodovod, Zvolanov a Markvartice jsou napojeny do stávající kanalizace. Podle projektu se počítá s tím, že mnoho domů je nebo bude napojeno do stávající kanalizace, která bude součástí celé sítě.

„Problém je u novostaveb, které musely mít čističku, pokud chtěli stavebníci kolaudovat a bydlet. Čistička musí být nyní zrušena, podobně jako u starších rodinných domů septik. Je to spousta zakopaných peněz, ale kdo tehdy věděl, kdy a zda vůbec získáme na stavbu kanalizace a čistírny dotaci,“ konstatoval starosta.

Důvodem rušení jednotlivých septiků a čističek je fakt, jak vysvětlil starosta, že splašky přicházející do čističky musí mít určitou hustotu, jinak proces čištění vůbec nenastane. Lidově řečeno, čím hustší, tím lépe bude celý proces fungovat.

Dnes, kdy je část hlavního kanalizačního řadu v obci hotová, dělníci mohou začít pracovat na přípojkách k jednotlivým nemovitostem.