Zdejší základní škola umění a dům dětí a mládeže totiž přejdou od původního zřizovatele, jímž byl kraj Vysočina pod město Ledeč nad Sázavou.

„O tento krok usilujeme už šest let a jsme rádi, že se konečně podařilo jej uskutečnit,“ nechal se slyšet starosta města Stanislav Vrba.
Podle jeho slov je to pro město jen výhoda. „Protože do ZUŠ i domu dětí a mládeže chodí převážně děti z Ledče a blízkého okolí, mělo by tato dvě zařízení spravovat právě město. Kraj chce navíc podobné organizace v rámci úspor rušit, takže si myslím, že jde určitě o krok správným směrem,“ dodává starosta.

Škola město tolik nezatíží

Základní uměleckou školu převezme město se vším všudy. Tedy i s movitým a nemovitým majetkem. „Hospodaření školy musíme zahrnout do našich účtů. Co se týká finančních povinností, dá se říci, že nebudou, protože na provoz připadne školné od dětí, respektive jejich rodičů a platy učitelům dává stát,“ vysvětluje Vrba.

Jiná je ale situace u domu dětí a mládeže, nově přejmenovaného na Středisko volného času. „Kraj převede na město movitý majetek organizace. Vzhledem k tomu, že zařízení provozovalo svou činnost v podnájmu, museli jsme nalézt jiné prostory, což se podařilo. Rozdíl je také ve vyplácení mezd, protože tady už bude zatížen rozpočet obce. Počítáme s půl milionem korun ročně,“ poukazuje starosta.

Do ukončení řádného konkurzního řízení na funkci ředitele ještě obě organizace povedou stávající ředitelé. Město ale musí podle zákona vypsat na jejich post konkurz.

„Dětí a potažmo ani rodičů se změna zřizovatele u obou zařízení nijak nedotkne,“ upozorňuje Vrba.

S tím souhlasí i stávající ředitel bývalého domu dětí a mládeže, nyní Střediska volného času v Ledči nad Sázavou Miroslav Hánečka. „Žádné problémy související s tím, že středisko změnilo zřizovatele ,nenastaly. Teď nás pálí spíše změna budovy, ta by ale přišla tak jako tak. Snad se ale přestěhujeme co nejdříve, vše závisí na financích,“ vysvětluje Hánečka.

Středisko volného času by se v nejbližší době mělo stěhovat do dvou areálů. „Prvním je budova bývalé ZUŠ, kam by se přesunulo vedení a zbytek by sídlil v budově bývalého městského úřadu. Tam se ale prostory uvolní teprve tehdy, až dojde k předání autobusové čekárny u Billy,“ dodává Hánečka.

Problémy ve změně zřizovatele nevidí ani ředitelka ZUŠ v Ledči nad Sázavou Jana Laudátová. „O žádných problémech, které by vyplývaly ze skutečnosti, že škola přechází pod město, nevím. Věřím, že spolupráce bude stejně dobrá jako s krajem,“ nechala se slyšet Laudátová.
Do kompetencí města však přibudou i kontroly školy a střediska. „Budeme sledovat, jakou činnost zařízení vyvíjí, a také především to, zda počet dětí roste nebo klesá,“ objasňuje Vrba.

„U základní umělecké školy z kontrol strach nemám, funguje tady už padesát let a má tradici. Je velmi oblíbená. Středisko volného času je také v kurzu, ale teenageři už organizovanou činnost příliš nevyhledávají, takže možná budeme muset některé kurzy pozměnit. To vše ale ukáže až čas,“ zakončuje Vrba.