Stavba byla slavnostně zahájena 16. dubna 2008.

„Na budoucím obchvatu kolem města Česká Bělá jsou v současné době provedeny některé konstrukční vrstvy budoucí hlavní trasy obchvatu. Na největším mostním objektu nového obchvatu – Estakádě přes potok Bělá, který převádí obchvat přes údolí potoka Bělá včetně silnice z České Bělé do Přibyslavi jsou postaveny všechny pilíře, obě opěry a nosná konstrukce mostu,“ informovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Martina Vápeníková.

Dále jsou podle mluvčí provedeny některé konstrukční vrstvy komunikací, které jsou součástí budoucího nového mimoúrovňového křížení před Českou Bělou ve směru od Havlíčkova Brodu.

Další součástí tohoto mimoúrovňového křížení je i nový most, který převede vozidla při jízdě do České Bělé ze směru od Havlíčkova Brodu přes nový obchvat.

„Na tomto mostě jsou provedeny všechny pilíře, opěrné zdi a nosná konstrukce mostu. Výše uvedené hlavní stavby i další stavební objekty jsou v současné době rozestavěny tak, aby celá stavba mohla být dokončena v termínu dle souhrnu smluvních dohod uzavřených mezi ŘSD ČR a zhotovitelem stavby Sdružením Česká Bělá,“ doplnila mluvčí.