Podle Štefáčka na tom má podíl hned několik skutečností. Například radnice má nízké takzvané mandaturní výdaje na provoz městského úřadu i dalších zařízení provozovaných městem. Dále je tu vysoká úspěšnost v získávání státních dotací, určitým způsobem pomohla i skutečnost, že město provozuje hospodářskou činnost v podobě skládky komunálního odpadu.

Rozpočet pro letošní rok činí 142 milionů korun. „Letos nás čekají investice především do rekonstrukce komunikací v městské čtvrti Básníků, která by měla v dohledné době začít. Investice je kolem patnácti milionů korun, stavbu jsme zadali osvědčené firmě z Havlíčkova Brodu,“ informuje starosta. S tím, že loňský rok byl co do výdajů rekordní, letos bude proto investic méně. „Kdybychom měli vyhovět všem požadavkům, činily by výdaje aspoň 300 milionů,“ konstatuje starosta.

Ale stále je tu několik akcí, do nichž by se město Přibyslav potřebovalo letos „pustit.“ Například stavba cyklostezky do Sázavy za více než deset milionů korun nebo již dlouho plánovaná rekonstrukce kostelní věže, kde jsou plánovány investice do 20 milionů korun. „Tyto akce chceme financovat z dotací. Obě žádosti, jak na cyklostezku, tak věž jsou již podány,“ upřesňuje starosta.